La Comissió d'Indústria Química està integrada per professionals de diferents àmbits (universitari, empresarial, etc), relacionats tots ells amb la indústria química. Conscients de la mancade representació institucional, aquesta comissió pretén ser un referent per a tots els enginyers que actuïn en l'àmbit de la industria química..

OBJECTIUS

  • Establir una xarxa de professionals del sector.
  • Donar suport a les iniciatives en formació d'enginyers i tècnics per assolir els reptes de qualificació i competència necessaris.
  • Realitzar aportacions a la normativa o legislació, en cas de ser necessari.
  • Organitzar activitats (jornades, visites, etc.) per tal de fomentar el debat i donar a conèixer les novetats del sector

ÀMBITS D'ACTUACIÓ

Com que molts temes específics seran abordats directament per cada una de les subcomissions, la Comissió es reserva, sense tractar de voler excloure’n ningú que també vulgui tractar‐los, els següents temes:

  • Eficiència Energètica
  • Cogeneració
  • Smard Grids
  • Regulació
  • Política Energètica

INSCRIPCIONS

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

INSCRIPCIÓ