La Indústria Química i de Refinació és el segon sector en volum de la indústria a Catalunya, on es concentra de l'ordre del 50% del total d’aquesta activitat a Espanya. Un sector relacionat, la Indústria Farmacèutica també compta amb un volum important. Per tant, podem dir que Catalunya concentra un pol industrial de Química, Refinació i Farmacèutic de nivell Europeu amb avantatges competitius importants. Durant els últims anys, l'evolució del sector ha estat positiva i inclús durant la pandèmia ha mostrar una forta resiliència, tant en producció com en xifra de negoci, respecte a altres activitats industrials.

La Indústria Química és un sector estratègic i essencial, necessari per la majoria d’altres activitats industrials, caracteritzat per una forta activitat exportadora, que manté i crea llocs de treball estables i amb una intensa activitat de I&D i d’innovació. Les perspectives per als propers anys són positives esperant un creixement significatiu, associat a l’entorn i context general i econòmic.

Les innovacions contínues del Sector Químic suposen un gran dinamisme als diferents nivells de I&D, Innovació, Inversions, Producció, requerint un alt nivell de talent. En particular, els relacionats amb les noves Tecnologies, nous Materials, la Digitalització i la Indústria 4.0.

A nivell de territori, la Indústria Química està present a Catalunya i Espanya amb un nucli molt important a Tarragona, que és el pol químic més important del sud d’Europa.

Per una altra part, com passa en altres sectors industrials, actualment hi ha reptes globals, exigències socials i mediambientals i requeriments relacionats amb la Transició Energètica, la Descarbonització, l’Economia Circular o la Sostenibilitat que són aspectes claus on la Indústria Química i les seves aportacions seran imprescindibles per poder assolir els objectius i compromisos.

Amb aquestes consideracions, la visió de treball de la Comissió d’Indústria Química pretén integrar, debatre i reflexionar de forma prioritària en les àrees següents:

  • Innovació, noves tecnologies, digitalització 
  • Transició energètica, descarbonització, Economia Circular, sostenibilitat i el seu impacte i solucions de la Indústria Química
  • Aspectes transversals com seguretat i medi ambient, competitivitat i inputs del sector, normativa, formació i informació general del sector

 

OBJECTIUS

La Comissió d'Indústria Química està integrada per professionals de diferents àmbits (empresarial, universitari, etc) relacionats tots ells amb la Indústria Química. Aquesta comissió pretén ser un referent per a tots els enginyers que actuen en l'àmbit de la indústria química, aglutinant les experiències i aportacions dels seus membres amb els objectius generals següents.

  • Establir una xarxa de professionals del sector
  • Organitzar activitats (sessions, jornades, visites, etc.) per tal de fomentar el debat i donar a conèixer les novetats del sector
  • Donar suport a les iniciatives en formació d'enginyers i tècnics per assolir els reptes de qualificació i competència necessaris.
  • Realitzar aportacions a la normativa o legislació, en cas de ser necessari

 

 

TEMES D'INTERÈS

Innovació, noves tecnologies, nous materials i solucions i novetats de la Indústria Química

Digitalització, Automatització, IA, Indústria 4.0 

Transició Energètica, Descarbonització, Economia Circular, Sostenibilitat i el seu impacte i solucions de la Indústria Química

Seguretat i Medi Ambient

Competitivitat i aspectes claus per el Sector: Energia, Electricitat, Logística  

Normativa i Reglamentació

Informació i Formació relacionada amb la Indústria Química, Comunicacions i Imatge del Sector

 

PRESIDÈNCIA

Jeroni Farnós

 

GRUPS DE TREBALL

INSCRIPCIONS

Cal clicar al botó de la part superior  o per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat