27a edició del Premis Bonaplata per a la valoració del patrimoni industrial, tècnic i científic

L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC) va celebrar, el passat 10 de desembre de 2019 a l’auditori dels Enginyers Industrials de Catalunya, la 27a edició del Premis Bonaplata per a la valoració del patrimoni industrial, tècnic i científic i la 21a edició del Premis Bonaplata per a joves.

Compartir

Article d'opinió del degà Josep Canós a Expansión Catalunya

El degà Josep Canós ha publicat l'article d'opinió "la marea de la formació" a Expansión Catalunya. El degà destaca que la formació és un procés de flux i reflux on intervenen actors diversos com són les associacions empresarials, sindicats, col·legis professionals i administracions públiques, afegint-se a les parts implicades ja conegudes que són les empreses i les universitats.

Compartir

Aplicació de la Intel•ligència Artificial per la millora del tractament del Parkinson: el cas d’STAT-ON

Pot una aplicació basada en algorismes de intel·ligència artificial ajudar a tractar millor el Parkinson? El professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i soci fundador de l’empresa Sense4care, Joan Cabestany, va explicar el funcionament del dispositiu STAT-ON, el passat dimecres 27 de novembre de 2019 a la seu de Barcelona dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Compartir

El Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya col•labora amb el Programa ProACCIÓ 4.0

El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya col·labora amb el Programa ProACCIÓ 4.0, articular per la Direcció General d’Indústria a través d’ACCIÓ.

Compartir

Conveni de col•laboració amb l’Associació de Tècnics Municipals de Catalunya

L’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya han signat un conveni de col·laboració amb l’Associació de Tècnics Municipals de Catalunya (ATMC) amb la voluntat d’establir un marc de cooperació i relació per al desenvolupament de tasques comunes i la millora en les sinergies.

Compartir

Resultat eleccions al COEIC

En el procés electoral del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, dins del termini fixat per a la presentació de candidatures la Junta Electoral ha rebut una sola candidatura per a la renovació de càrrecs de la Junta de Govern. Està composada per les següents persones:

  • Videdegà: Sr. Jordi Renom Sotorra
  • Secretari: Sr. Manuel Cermerón Romero
  • Interventor: Sr. Josep Maria Vilà Solanes

La Junta Electoral, ha acceptat la candidatura, l’ha considerat vàlida i conseqüentment l’ha proclamat electe.

Compartir

VI Jornada de Power Quality, tecnologies a l’abast de control

El Grup de Treball (GT) de Power Quality dels Enginyers Industrials de Catalunya va organitzar, el passat dimarts 29 d’octubre de 2019, la VI Jornada de Power Quality sota el títol “tecnologies a l’abast de control”, a l’auditori Pompeu Fabra. El degà Josep Canós va assenyalar que “l’energia elèctrica és servei i producte i poques vegades parlem de la qualitat del producte. Cal preguntar-se, en un entorn de transició energètica, com regularem, mantindrem i assegurarem aquesta qualitat”.

Compartir

La Comissió d'Equitat, Tecnologia i Futur gira al voltant dels següents eixos:

natalia.bartresFa més de 25 anys que es va crear la Comissió de Cultura i, des d'aleshores, ha vingut oferint servei al conjunt de col•legiats i col•legiades en l'àmbit de la cultura, entesa aquesta, en el sentit més ampli.

pilar.alonsoLa Comissió de Jubilats i pre-jubilats està formada per un grup (que pot representar un 25% aproximadament del total d'associats o col·legiats),de persones en situació laboral de jubilació o pre-jubilació, en molts casos no voluntària, amb unes capacitats i experiències acumulades i amb una disponibilitat de temps que no tenien abans. Estem parlant d'enginyers més grans de 65 anys, però també del segment comprès entre els 55 i 65.

pilar.alonso