L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d’Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC) va celebrar, el passat 10 de desembre de 2019 a l’auditori dels Enginyers Industrials de Catalunya, la 27a edició del Premis Bonaplata per a la valoració del patrimoni industrial, tècnic i científic i la 21a edició del Premis Bonaplata per a joves.

Compartir

El degà Josep Canós ha publicat l'article d'opinió "la marea de la formació" a Expansión Catalunya. El degà destaca que la formació és un procés de flux i reflux on intervenen actors diversos com són les associacions empresarials, sindicats, col·legis professionals i administracions públiques, afegint-se a les parts implicades ja conegudes que són les empreses i les universitats.

Compartir

Pot una aplicació basada en algorismes de intel·ligència artificial ajudar a tractar millor el Parkinson? El professor de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i soci fundador de l’empresa Sense4care, Joan Cabestany, va explicar el funcionament del dispositiu STAT-ON, el passat dimecres 27 de novembre de 2019 a la seu de Barcelona dels Enginyers Industrials de Catalunya.

Compartir

El Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya col·labora amb el Programa ProACCIÓ 4.0, articular per la Direcció General d’Indústria a través d’ACCIÓ.

Compartir

L’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya han signat un conveni de col·laboració amb l’Associació de Tècnics Municipals de Catalunya (ATMC) amb la voluntat d’establir un marc de cooperació i relació per al desenvolupament de tasques comunes i la millora en les sinergies.

Compartir

En el procés electoral del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, dins del termini fixat per a la presentació de candidatures la Junta Electoral ha rebut una sola candidatura per a la renovació de càrrecs de la Junta de Govern. Està composada per les següents persones:

  • Videdegà: Sr. Jordi Renom Sotorra
  • Secretari: Sr. Manuel Cermerón Romero
  • Interventor: Sr. Josep Maria Vilà Solanes

La Junta Electoral, ha acceptat la candidatura, l’ha considerat vàlida i conseqüentment l’ha proclamat electe.

Compartir

El Grup de Treball (GT) de Power Quality dels Enginyers Industrials de Catalunya va organitzar, el passat dimarts 29 d’octubre de 2019, la VI Jornada de Power Quality sota el títol “tecnologies a l’abast de control”, a l’auditori Pompeu Fabra. El degà Josep Canós va assenyalar que “l’energia elèctrica és servei i producte i poques vegades parlem de la qualitat del producte. Cal preguntar-se, en un entorn de transició energètica, com regularem, mantindrem i assegurarem aquesta qualitat”.

Compartir

La Comissió de Gestió Empresarial dels Enginyers Industrials de Catalunya té com a objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:

natalia.bartresFa més de 25 anys que es va crear la Comissió de Cultura i, des d'aleshores, ha vingut oferint servei al conjunt de col•legiats i col•legiades en l'àmbit de la cultura, entesa aquesta, en el sentit més ampli.

natalia.bartresLa Comissió d'Acció Social té sentit en la mida que els Enginyers som conscients, com a qualsevol altre professional, que la nostra responsabilitat social comença a l’empresa, però no acaba aquí.

Treballem majoritàriament en sectors de l’activitat econòmica generadors d’ocupació de qualitat i aquest ja és un primer actiu de la nostra responsabilitat social a destacar.

natalia.bartres