La Comissió de Transformació Digital està formada per professionals amb vocació per intercanviar opinions i difondre les al volt ant de la Industria 4.0 i l’ús de les noves tecnologies TIC aplicades a l’empresa. Els propòsits de la comissió son tals com compartir coneixement i promoure el desenvolupament professional i personal.

Les actuacions de la comissió consisteixen en organitzar activitats i coordinar grups de treball amb l'objectiu de treballar tem es d'interès professional per al col·lectiu de l’enginyeria industrial. Aquests temes d’interès s’escullen amb una sistemàtica de reptes que generen els mateixos participants del grups de treball.

OBJECTIUS

  • Vincular els enginyers i enginyeres a les tecnologies digitals en el seu entorn general i industrial.
  • Donar veu i afavorir l'intercanvi de coneixement i creació de xarxes professionals de confiança i qualitat.
  • Donar a conèixer i difondre l’ús de les TIC a les empreses, en especial a les PIMEs , per tal de millorar la seva productivitat i desenvolupament d’innovació, així com ser més competitius en un mercat cada vegada més obert. 
  • Generar continguts que contribueixin a la difusió i la identificació del concepte “Indústria 4.0” com una font d’oportunitats per a la indústria catalana.
  • Avançar en la definició d’un marc de referència de la Indústria 4.0.

ACTIVITATS

GRUPS DE TREBALL

Presidència: Alicia Molina         Vicepresidència: Jordi Ruppmann i Xavier Conesa

INSCRIPCIONS

Cal clicar al botó de la part superior  o per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat