Fa més de 25 anys que es va crear la Comissió de Cultura i, des d'aleshores, ha vingut oferint servei al conjunt de col.legiats en l'àmbit de la cultura, entesa aquesta, en el sentit més ampli.
Voldriem destacar en aquesta presentació la consolidació d'algunes activitats com són el Cicle de Música, el Cine Club i la Coral dels Enginyers que palesen la vocació de servei a que ens hem referit. La Comissió es reuneix un cop al mes.

OBJECTIUS

L'objectiu de la Comissió és l'organització i promoció d'activitats en l'àmbit de la cultura. Més concretament, prosseguir en la tasca de consolidació d'aquelles activitats fortament arrelades com són el Cicle de Música i el Cine Club així com continuar donant suport a les activitats de la Coral i prosseguir en la tasca d'organització d'exposicions, visites, cursets, concursos etc...

SUBCOMISSIONS

Subcomissió ENGITREN

 

INSCRIPCIÓ

Detalls

Categories: Societat