QUI SOM

Al grup de treball de Fabricació Additiva-3D hi són presents professionals vinculats a aquesta tecnologia que ha suposat un canvi de paradigma industrial. Dins de l’ecosistema, hi són convidades tant les empreses usuàries com desenvolupadores de l’univers “Additive Manufacturing” així com de la formació, la recerca i la transferència tecnològica. Com a la resta de grups integrats a la Comissió Indústria 4.0, els participants venim a títol personal, procurant que la nostra acció vagi més enllà de les entitats i empreses on som, a fi de que les activitats del grup aportin valor a l’enginyeria en un camp, la impressió 3D, on les oportunitats per al teixit industrial són moltes.

 

QUÈ SUPOSA LA FABRICACIÓ ADDITIVA

La disruptivitat de la Fabricació Additiva prové dels seus nombrosos avantatges: es pot fabricar qualsevol geometria directament des d’un fitxer CAD, es pot personalitzar el producte gràcies al format digital CAD, i el temps d'execució és immediat, sense utillatges previs.

La impressió 3D és ja una realitat consolidada a Catalunya. Tal com exposa un estudi fet des d’Acció, “La impressió 3D a Catalunya” la fabricació additiva aporta transversalitat, flexibilitat i un major valor afegit als productes que desenvolupa i produeix la nostra indústria. A més a més, consolida la fabricació de km 0, i per tant pot ser una eina essencial per a la relocalitzar de producció industrial al nostre país.

Les formes d’imprimir en 3D són moltes: des de les més conegudes impressores 3D de sobretaules basades en l’extrusió de filament plàstic, a grans equips d’impressió metàl·lica que treballen en atmosfera controlada per convertir pols metàl·lica en peces consolidades mitjançant la fusió controlada en cada punt de la seva geometria. La rellevància internacional és tal, que els comitès normatius són d’abast mundial: la ISO/ASTM 52900 classifica la Fabricació Additiva en 7 famílies, sota les quals poden identificar-se totes les tecnologies presenta al mercat. Aquestes són les següents:

 • VP: Vat photopolymerization (fotopolimerització en tanc)
 • ME: Material extrusion (extrusió de material)
 • MJ: Material jetting (projecció de material)
 • BJ: Binder jetting (projecció d’aglutinant)
 • PBF: Powder bed fusion (fusió en llit de pols)
 • DED: Directed energy deposition (deposició d’energia focalitzada)
 • SL: Sheet lamination (apilat de làmines)

A la indústria, totes aquestes variants s’utilitzen bàsicament en tres àmbits:

 • Accelerar i millorar el procés de desenvolupament de productes en totes les fases
 • Per millorar, flexibilitzar i fer més competitiu el procés productiu (des d’utillatges de producció, a eines personalitzades fetes pels mateixos operaris)
 • I per fabricar el producte final o els mitjans directes de fabricació del producte final, revolucionant el model de negoci que es basava en producció seriada, i ara transformat en demanda directa de clients únics de tot el món gràcies a internet.

 

I de forma transversal, la Fabricació Additiva o Impressió 3D és una eina transformadora del model industrial actual:

 • És una oportunitat contra el canvi climàtic i contra la manca de resiliència de les nostres cadenes logístiques davant esdeveniments crítics com va ser la pandèmia del COVID-19, en el que els membres d’aquesta comissió van tenir un protagonisme destacat, tant a nivell corporatiu de la Comissió Indústria 4.0 com a les empreses de les que procedeixen, tal com es pot veure en aquest treball.
 • Forma part del concepte “Fabricació Digital” que va començar als anys 80 i 90 amb el CAD/CAM i els controls numèrics, i que gràcies a aquesta tecnologia i d’altres (tall làser, petites fresadores CNC...) ha fet que qualsevol persona pugui accedir a ser productor. Trobem tots aquests medis als Ateneus de Fabricació, fablabs de barri... ajudant a empoderar la ciutadania, i sent una eina molt potent per estimular vocacions industrials que tant ens calen.
 • Qualsevol sector es pot beneficiar d’incorporar la Fabricació Additiva, obrint noves oportunitats de fer coses que mai s’han fet. En trobem exemples en sectors com el de la salut, en què es fa possible des de la materialització de les imatges del cos recollides en un TAC a fi de fer un prototip per assajar una intervenció quirúrgica, a imprimir bioestructures on  cultivar cèl·lules de càncer per decidir el millor tractament possible (tumoroids). I en resum, la fabricació additiva pot estar present en qualsevol sector industrial: automoció, construcció, alimentació, bens d’equip, indústria metall-mecànica, etc.

 

OBJECTIUS

 • Donar a conèixer les activitats industrials relacionades amb la Fabricació Additiva a Catalunya, tant a la ciutadania que pot beneficiar-se'n directament com als futurs enginyers
 • Promoure el networking entre tots els enginyers i empreses relacionades amb la impressió 3D a Catalunya
 • Afegir una dimensió social a la nostra activitat com a professionals, gràcies a les possibilitats de la impressió 3D com a eina transformadora d’accés universal
 • Aconseguir que amb el treball comú, es consolidi a Catalunya un node internacional en aquesta tecnologia, multiplicant les oportunitats de que el seu ús ajudi a mantenir i fer créixer la nostra indústria
 • Fer atractiva la fabricació additiva, que és transversal a molts processos industrials i que per tant pot ser utilitzada per molts altres enginyers no específicament vinculats a ella per impulsar els seus interessos. En aquest sentit, el grup de treball es proposa activitats que mostrin el seu impacte en diferents sectors empresarials

Activitats del grup:

 • Visualitzar experiències reals d’utilització de noves formes d’afegir valor a la indústria gràcies a la impressió 3D (use cases)
 • Redacció i presentació d’informes (white papers) sobre noves formes de fer fabricació additiva i les seves implementacions, tant a Catalunya com a la resta del món
 • Sessions tècniques de difusió pública i debat sobre la fabricació additiva a l’ecosistema industrial
 • Difusió d’iniciatives, propostes, recerca, nous equips,... fetes des de l’entorn industrial català al voltant de la impressió 3D

 

PROPERES ACTIVITATS DEL GRUP (dates pendents de programar)

 • Conferència: “Les noves formes d’impressió 3D en metall d’interès per a les PIMES”
 • Presentació de la XaRFA, la nova xarxa de referència en fabricació additiva de Catalunya
 • Visites a l’Ecosistema d’impressió 3D (segons interès dels associats)

 

PRESIDENT DEL GRUP DE TREBALL

Felip Fenollosa

 

 

Necessites més informació?

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat

 

 

Contactar