Presidenta: M. Àngels Sebastià

Comitè ExecutiuCarlos GorchsMarta Golobardes

 

Missió

Crear un espai on compartir inquietuds entre enginyers/es que ocupen o que han ocupat càrrecs de Direcció General per poder sentir-se acompanyats en l’exercici de la seva tasca professional.

Reivindicar l'enginyeria com a camí cap a la Direcció General en benefici de les organitzacions i de la societat.

Generar posicionament,  essent referents dels enginyers/es Directors/es Generals.

 

Temes d'interès

 1. Gestió de l’empresa
 2. Estratègia empresarial
 3. Lideratge de la DG
 4. Generació de sinergies entre DG de diferents sectors
 5. Reivindicació de l’enginyeria cap a la Direcció General d´acord amb el cicle de l’enginyer/a

 

Beneficis de formar part del GT

 • Donar visibilitat i reconeixement a la figura Enginyer/a Director/a General.
 • Compartir la nostra experiència i coneixement.
  • Dels diferents camins fets fins a arribar a la DG.
  • De les diferents tipologies de DG.
  • De gestió de les DG: mateixes problemàtiques i necessitats compartides en tots els sectors.
 • Crear Xarxa de Direccions Generals de diferents sectors.
 • Ser referents dels enginyers/a Directors Generals, per generar posicionament.

 

Qui pot formar part del GT?

Enginyers i enginyeres, associats o col·legiats, en posicions de Direcció General tant d'empreses com d'organitzacions i fundacions de qualsevol sector que volen compartir les seves experiències i tenen vocació de contribuir a fer una societat millor.

FORMULARI INSCRIPCIÓ

 

Per formar part de la comissió s’ha d’estar associat i/o col·legiat i s’ha d´omplir el formulari d´inscripció indicant els grups de treball en els que s´està interessat en participar. Els interessats en participar a la comissió poden participar d’un o més grups de treball i han de ser prèviament acceptats per part de la presidencia de la comissió i dels presidents de grup de treball per assegurar que puguin aportar dintre del grup de treball amb la seva experiència professional.

 

 

Necessites més informació?

 

Contactar