La UE té l'ambició de ser el primer continent climàticament neutre i a la vegada avançar en una economia sostenible que minimitzi l'ús de recursos no renovables i evitar emissions nocives. 

Això comporta una amplia regulació per assolir la descarbonització de la producció d'energia i de la Indústria depenents de recursos fòssils. 

També avançar en una economia i indústria circulars maximitzant l'ús de residus per reintroduir-los de forma segura en els procesos productius. 

En paral·lel, la regulació europea sobre emissions potencialment nocives és de les més estrictes del mon.

La Indústria Química és un sector on aquests aspectes tenen una aplicació directa i suposen canvis i reptes tecnològics i competitius importants. 

Per una altra banda les ciències i tecnologies químiques són imprescindibles per aconseguir aquests canvis tant significatius cap a la sostenibilitat del propi sector i de la resta de sectors industrials i aplicacions diàries, on estan presents. 

Al Grup de Treball d'Indústria Química Sostenible tenim com a objectiu seguir l'implantació pràctica d'aquests canvis i transformacions i difondre el progrés en els diferents camps. Alguns exemples són la descarbonització de la propia Indústria Química , el reciclatge químic dels polímers, els biopolímers, els ecocombustibles i combustibles sintètics, l'hidrogen i l'aigua i molts altres aspectes tecnològics i la seva aplicació pràctica.

 

PRESIDENT DEL GRUP DE TREBALL

 

Necessites més informació?

 

Contactar