La seguretat dels processos va ser desenvolupada, especialment, a la indústria química per prevenir accidents greus. La seguretat dels processos s’ha desenvolupat metodològica i tècnicament i ha esdevingut una disciplina pròpia. L’experiència i pràctiques que s’apliquen actualment també han contribuït a generar molt coneixement tècnic dels processos i les instal·lacions, fet que, a part d’aconseguir una indústria més segura, també l’ha fet més confiable i eficient en l’ús de recursos.

Al grup de treball de Seguretat de Processos, tenim l’objectiu de reforçar la importància que aquesta disciplina té a nivell corporatiu i compartir l'experiència, pràctiques i habilitats dels enginyers i empreses que participen al grup, així com dels experts amb qui organitzem jornades específiques.

Els sistemes de gestió per identificar, comprendre i controlar els perills són el nucli de l’activitat del grup de treball i ho fem amb la visió que, actualment, el coneixement existent permet anticipar i evitar qualsevol accident. Per tant, és molt important compartir aquest coneixement i posar-lo a disposició de la indústria.

 

 

PRESIDENT DEL GRUP DE TREBALL

 

Necessites més informació?

 

Contactar