Documentació

Des de les diferents comissions d'Enginyers Industrials de Catalunya i arran de les circumstàncies socials, econòmiques i sanitàries derivades de la COVID-19 s'ha elaborat una sèrie de documents que tenen l'objectiu de facilitar a empreses i ciutadans l'adaptació al nou entorn post COVID-19. Inclouen recomanacions pròpies i d'organismes oficials, enllaços d'interès i tota la informació possible per ajudar a la recuperació i al foment de la resiliència.