Protecció contra incendis en naus logístiques

dimecres, 7 juny, 2017

La Comissió de Seguretat dels Enginyers Industrials de Catalunya, conjuntament amb Cepreven i Tecnifuego Aespi, han organitzat la jornada ‘Protecció contra incendis en naus logístiques, que ha aplegat un centenar d’assistents a l’Auditori Pompeu Fabra de la seu del Col·legi.

L'objectiu d'aquesta jornada ha estat donar a conèixer la problemàtica dels incendis en riscos específics d'emmagatzematge, així com els criteris tècnics de disseny i d'instal·lació dels sistemes de PCI i la integració dels requisits de seguretat en el projecte constructiu. Des d'aquest punt de vista de l'usuari final, s’han tractat els beneficis que aporta el control adequat i la posada en marxa, així com l'experiència de les companyies d'assegurances en el tractament d'aquest tipus de risc.

La benvinguda ha anat a càrrec de Pere Homs, director general de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Jon Michelena Muguerza, director general de Cepreven, i Elías López Giménez, tresorer del Clúster de Seguretat contra Incendis. Homs ha destacat “el rol del Col·legi com a suport per aquest sector”, mentre que Michelena ha agraït “la gran assistència a l’acte. Som un àmbit laboral relativament nou i és un plaer compartir coneixement amb tots els presents”. D’altra banda, López Giménez ha presentat els trets característics del Clúster de Seguretat contra Incendis, format per 24 membres: “Valorem les temàtiques, inquietuds i problemàtiques que interessen al col·lectiu i creem grups de treball amb l’objectiu d’unir forces i ser un sector segur i professional”.

La següent ponent ha estat Carmen Borja Araujo, responsable d’Enginyeria PCI a l’empresa Siemens, que ha abordat els sistemes de detecció en naus logístiques des d’un punt de vista normatiu. Carmen Borja ha repassat el marc legal català, espanyol i internacional i ha detallat les reglamentacions pertinents que s’han de valorar en funció del tipus de detector utilitzat o del disseny de la instal·lació.

Esteban Hijos Raubert, responsable d’Enginyeria a PEFIPRESA Catalunya, ha tractat els sistemes d’aigua com a mètode d’extinció: els ruixadors automàtics. “És clau la flexibilitat, és a dir la validesa d’aquests productes per a diferents situacions, siguin presents o futures”, ha iniciat la seva ponència Hijos Raubert. El responsable d’Enginyeria a PEFIPRESA Catalunya també ha repassat la normativa nacional i internacional referents als ruixadors automàtics.

Després d’una pausa per esmorzar, la sessió ha reprès l’activitat amb José de Antonio, director tècnic de Viking, que ha explicat les aplicacions dels sistemes d’espuma d’alta expansió. De Antonio ha explicat que “l’aire per aquests sistemes s’obté de dues maneres: aire provinent de l’exterior o aire provinent de l’interior”. Durant la ponència, el director tècnic de Viking ha tractat el marc legal que regula les aplicacions dels sistemes d’espuma d’alta expansió i els temps màxim d’immersió per aquests elements.

Tot seguit, Albert García de Borafull, director tècnic de l’empresa Prefire, ha detallat el sistema de control de fums. García de Borafull ha caracteritzat aquest àmbit com “la temàtica més desconeguda per al col·lectiu” i ha precisat el càlcul i disseny dels SCTEH en naus logístiques mitjançant l’explicació de les eines i normes més comunes en aquest sector. El ponent ha llançat una reflexió: “Hi ha moltes empreses que aposten per la reducció de despeses sense valorar la seguretat que indica la normativa legal. El sector ha de reflexionar sobre aquesta mala pràctica”.

Miguel Vidueira, director tècnic de Cepretec – Grup Cepreven, ha parlat de les experiències en el control i certificació de projectes i la posada en marxa d’aquests.  L’actuació en fase de recepció respon a la necessitat de verificar el projecte d’acord amb la norma de disseny utilitzada. Posteriorment, cal verificar la idoneïtat de la instal·lació en funció del risc existent. Finalment, cal elaborar un informe amb unes conclusions (si calen reformes, el cost de les despeses i la priorització de les accions a realitzar). Vidueira ha conclòs: “Integrar la protecció contra incendis des de l’inici en projectes de nova construcció estalvia temps i diners”.

La Direcció General de Prevenció, extinció d’incendis i salvaments (DGPEIS) de la Generalitat de Catalunya també ha estat present a la jornada. Joan Gallart i Albert González han desglossat els objectius i les exigències bàsiques de seguretat contra incendis en naus logístiques amb enfocament prestacional. Un 5% dels enginyers donen diferents respostes a la mateixa pregunta (justificació prestacional). El camp prestacional dóna infinites possibilitats per a resoldre una mateixa pregunta. Per tant, cal assegurar documents o guies que facilitin la tasca del projectista. Des del DGPEIS estan preparant un projecte de Guia de Disseny prestacional.

Miriam Hernandez Barrillado, enginyera industrial i facultativa tècnica de Prepersa, ha donat el punt de vista de les inspeccions de les assegurances i ha abordat quines són les problemàtiques i les males pràctiques més repetides. Entre altres, valoren la ubicació del risc a inspeccionar, les característiques constructives, el personal, el tipus d’emmagatzematge i els productes, la maquinària i les instal·lacions, els sistemes de detecció i extinció d’incendis, les temperatures de treball i humitat, l’estat de les instal·lacions existents, el pla d’emergència i formació dels treballadors, i l’entorn.

Finalitzades les ponències, s’ha dut a terme un col·loqui on els assistents han pogut resoldre els dubtes o les problemàtiques amb les quals es troben en l’entorn laboral. La cloenda de la jornada ha anat a càrrec de Jordi Sans, president de la Comissió de Seguretat dels EIC, i Adrián Gómez, president de Tecnifuego Aespi. Ambdós han agraït a les institucions, empreses i ponents que han participat en la jornada i han destacat “la massiva assistència” de l’acte.