Presentació de la nova Comissió d'Innovació i Transferència Tecnològica

 

MISSIÓ I VISIÓ

Esdevenir el sistema central de l'ecosistema de professionals vinculats als Enginyers Industrials de Catalunya relacionats amb la innovació, el coneixement tecnològic i la seva valorització.

natalia.bartresLa Comissió d'Acció Social té sentit en la mida que els Enginyers som conscients, com a qualsevol altre professional, que la nostra responsabilitat social comença a l’empresa, però no acaba aquí.

Treballem majoritàriament en sectors de l’activitat econòmica generadors d’ocupació de qualitat i aquest ja és un primer actiu de la nostra responsabilitat social a destacar.

natalia.bartresLa raó de ser dels Enginyers Industrials és ajudar al ple desenvolupament humà i professional dels enginyers i construir xarxes de relacions de qualitat entre nosaltres per facilitar els intercanvis d’idees i opinions. En aquest sentit, és indiscutible que les activitats esportives són essencials per facilitar aquestes funcions.

pilar.alonsoL'objectiu de la Comissió Internacional és crear una xarxa internacional de contactes professionals per donar suport a la carrera professional de qualsevol  enginyer/a que marxi a treballar a l'estranger. Organitzem diferents activitats com ara intercanvi d'experiències, visites a empreses, participació en fires i conferències o trobades intersectorials.

natalia.bartresLa Comissió d'Administracions Públiques està formada per un grup de companys que, a més de compartir l'experiència de treballar en les administracions públiques, tenim la inquietud de superació per oferir un millor servei als companys i a la societat.

Constituïm un espai obert de relació i de trobada en el Col·legi/Associació amb l'esperit de servei als ciutadans i treballem per a millorar la nostra capacitat i qualitat tècnica per a ser efectius a les demandes que se'ns exigeixen ara i en el futur.

MISSIÓ I OBJECTIUS

natalia.bartres