La Comissió de Gestió Empresarial dels Enginyers Industrials de Catalunya té com a objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:

natalia.bartresLa Comissió d'Acció Social té sentit en la mida que els Enginyers som conscients, com a qualsevol altre professional, que la nostra responsabilitat social comença a l’empresa, però no acaba aquí.

Treballem majoritàriament en sectors de l’activitat econòmica generadors d’ocupació de qualitat i aquest ja és un primer actiu de la nostra responsabilitat social a destacar.

natalia.bartresLa Comissió d'Equitat, Tecnologia i Futur gira al voltant dels següents eixos:

VISIÓ

natalia.bartresL'objectiu de la Comissió Internacional és crear una xarxa internacional de contactes professionals per donar suport a la carrera professional de qualsevol  enginyer/a que marxi a treballar a l'estranger. Organitzem diferents activitats com ara intercanvi d'experiències, visites a empreses, participació en fires i conferències o trobades intersectorials.

natalia.bartresLa Comissió d'Administracions Públiques està formada per un grup de companys que, a més de compartir l'experiència de treballar en les administracions públiques, tenim la inquietud de superació per oferir un millor servei als companys i a la societat.

Constituïm un espai obert de relació i de trobada en el Col·legi/Associació amb l'esperit de servei als ciutadans i treballem per a millorar la nostra capacitat i qualitat tècnica per a ser efectius a les demandes que se'ns exigeixen ara i en el futur.

MISSIÓ I OBJECTIUS

natalia.bartresOBJECTIU

La Comissió de Transferència de Tecnologia i Coneixement respon a la necessitat de potenciar l’aportació dels Enginyers Industrials a la transferència del coneixement i de la tecnologia, des de les universitats, centres de recerca i centres tecnològics de Catalunya, fins al teixit industrial i empresarial on contribueixen al progrés i el benestar econòmic i social del país. Impulsar els sectors d’activitat de l’enginyeria relacionats amb la societat del coneixement.

MISSIÓ

natalia.bartres