Enquestes al col·lectiu

Analitzem comportaments i generem debat

Enginyers Industrials de Catalunya realitzarà microenquestes entre els seus més de 10.000 professionals per conèixer el grau d’impacte de la pandèmia en l’activitat econòmica i els seus efectes en les empreses. Aquestes enquestes no pretenen ser un estudi exhaustiu ni detallat sinó una aproximació que permet treure conclusions qualitatives a partir dels resultats quantitatius del sondeig.