ENGITREN. UN FÒRUM PELS QUE ESTIMEN EL FERROCARRIL

Creat l’any 2011 en el marc de la Comissió de Cultura de l’Associació dels Enginyers Industrials de Catalunya, Engitren ha estat un agent actiu de la promoció de la cultura i afició ferroviària, tant entre els enginyers com entre aquelles persones que hi estan interessades.

Engitren va néixer amb dos centres d’interès inicials: la cultura ferroviària i el modelisme. El primer es va proposar arran de la relativament escassa cobertura informativa del món ferroviari, tant en el camp de les innovacions tecnològiques com en el de l'explotació. El segon, per la constant evolució de les tecnologies digitals en l'àmbit del modelisme. Aquestes premisses van ser raons suficients per crear un grup de treball que reivindiqués la importància del ferrocarril en general i, alhora, que aportés la necessària dosi de rigor en el camp del modelisme ferroviari a escala en els aspectes de la implantació, el control i l' explotació (Veure Fulls d’Enginyeria del darrer trimestre del 2012).

En els seus dotze anys de funcionament, Engitren no només ha mantingut una periodicitat mensual en les seves activitats, sinó que ha anat ampliant la seva tipologia. Procurant sempre convidar els més qualificats experts en cada tema, s’han fet sessions sobre diversos aspectes del modelisme, història del ferrocarril, el mapa ferroviari català, la presència del ferrocarril en les arts i la literatura, línies preservades, innovacions tecnològiques, fotografia de tema ferroviari, planificació i explotació del metro, museus del ferrocarril, història dels troleibusos i dels tramvies i un llarg etcètera, incloses visites a centres de control de trànsit centralitzats i simuladors de conducció. Les activitats han quedat puntualment recollides a l’agenda i a les notes de premsa del Col·legi i, les dels darrers anys, es poden recuperar en línia a la web.

Mantenim relació amb entitats del món ferroviari, del modelisme i del seu patrimoni industrial, com ara el Museu Nacional de la Tècnica de Catalunya, l’Associació del Museu Nacional de la Tècnica i d’Arqueologia  Industrial de Catalunya, l’Associació d’Amics del Ferrocarril de Barcelona, el Museu del Ferrocarril de Catalunya, etc. Ens coordinem i col·laborem amb la Comissió de Mobilitat i Transports  i altres Comissions del COEIC.

Amb el pas dels anys ha anat canviant el format de les sessions. El perfil dels conferenciants convidats ha propiciat que sempre es fessin servir les darreres tecnologies de presentació. Això ha estat determinant perquè, durant la pandèmia, no s’interrompessin les sessions gràcies a la tecnologia de comunicacions disponible al Col·legi.

Fer les sessions telemàtiques ens ha obert la possibilitant, tant de tenir ponents de nivell sense que s’hagin de desplaçar, com d’arribar a públic de fora de l’àmbit lingüístic català que és capaç de seguir una sessió de tema acotat i amb bon suport audiovisual encara que no sàpiga català. Això ens ha decidit a adoptar la proposta del Col·legi d’utilitzar la fórmula híbrida presencial-telemàtica en el futur.

La tipologia dels assistents ha estat molt diversa i hem constatat que varia força segons el tema tractat. A Engitren ens agradaria contribuir a trencar compartiments estancs perquè estem convençuts que el futur del ferrocarril, en temps de superespecialització, necessita professionals i usuaris que tinguin una visió àmplia de la cultura ferroviària.

Aquests són els plantejaments d’Engitren i convidem a tots els associats a participar-hi.

 

DIRECCIÓ DELS GRUP

  • Carles Morant
  • Victor Canosa
  • Jordi Font-Agustí
  • Josep Ma. Rovira
  • Joan Tatjer

 

Necessites més informació?

 

Contactar