Serveis d’informació de legislació i normes tècniques avalats per més de 25 anys d’experiència

Ofereixen la informació necessària per facilitar el compliment de les obligacions legals (en matèries com seguretat industrial, medi ambient, prevenció de riscos laborals) i els requeriments tècnics de productes (com marcatge CE, qualitat, seguretat, assajos).

Serveis adaptats a les necessitats particulars de cada empresa o professional, tenint en compte el sector (químic, alimentari, cosmètic, logístic, serveis, enginyeries) i el volum de l’empresa.

Accés associats i col·legiats

   

Serveis de normativa

DL Plus

Accés a la legislació amb avisos de novetats, gestió de requisits legals i programació de tasques de control d’inspeccions i revisions periòdiques, declaracions i permisos anuals, plans d’autoprotecció, etc. Avaluació multiseus. Adient per a empreses certificades en EMAS, ISO 14001, ISO 9001 i OHSAS. UE, Espanya, CCAA i municipis. Actualització mensual. Alerta setmanal de convocatòries d’ajuts i subvencions.

DL Abstract

Accés a la legislació amb avisos de novetats, aplicable a les empreses, productes i serveis. UE, Espanya, CCAA i municipis. Actualització mensual. Alerta setmanal de convocatòries d’ajuts i subvencions.

NT Plus

Revisió i actualització de la col·lecció de referències de normes tècniques que utilitza l’empresa en els processos, productes o serveis. Col·leccions dels principals països i organitzacions (UNE, ISO, EN, ASTM, DIN, CEI, entre d’altres). Actualització i avisos mensuals de les modificacions, substitucions i anul·lacions de normes.

NT Alert@

Accés a les referències de les normes tècniques publicades, modificades i anul·lades i la seva equivalència dels principals països i organitzacions. Actualització i avisos mensuals.

Accés empresa

   

Consulta Tècnica

Servei personalitzat de resposta a qüestions que afecten l’activitat de l’empresa/profes- sional. Recerca i anàlisi de legislació i/o normes tècniques. + Info

Alerta tecnològica

Servei personalitzat que informa periòdicament de les novetats de legislació estrangera, articles tècnics i científics en l'àmbit d'interès definit per la pròpia empresa. + Info

Continguts per a organitzacions

En l’àmbit de la normativa, adaptats als diferents formats digitals: llocs web, butlletins personalitzats, entre d’altres. + Info

Compra de normes

Gestió de l’adquisició del text complet de les normes tècniques de qualsevol país, d’organitzacions internacionals o d’associacions sectorials. + Info

Consultes de normes UNE

- Consulta les normes UNE sense necessitat de desplaçaments a les oficines de l’Associació/Col·legi (exclusiu enginyers industrials col·legiats). 
Un cop omplis la comanda corresponent es procedirà a donar-te d'alta a l'àrea privada del CGCOII amb accés a AENORmás en un termini màxim de 3 dies. Rebràs un correu electrònic de notificació quan estigui actiu amb l’usuari i contrasenya i un altre amb el manual de funcionament.

- Als ordinadors de les seus dels EIC.

Fitxes reduïdes de vehicles

Localització i lliurament de  fitxes reduïdes de vehicles. + Info

Localització de documents

Textos legals estrangers, articles tècnics, científics o sectorials, patents i informes tècnics. + Info

Necessites més informació?

Mirar web Contactar