Recerca de documentació de caire tecnològic:

  • textos legals estrangers
  • articles tècnics, científics o sectorials
  • patents
  • normes estrangeres

Necessites més informació?

Contactar