Les fitxes reduïdes de vehicles són els documents necessaris per a la tramitació de la inspecció unitària de vehicles no matriculats anteriorment a Espanya i posats en el mercat directament pel seu titular.

Si el vehicle no es correspon a un tipus homologat no existeix la fitxa reduïda.

El servei proporcionat per Infocentre consisteix en la localització i lliurament de les fitxes reduïdes, d’acord amb les dades aportades per l’usuari.

Les fitxes es subministren en format PDF per correu electrònic. El termini de lliurament és de 3 a 4 dies laborables. Durant els períodes de vacances: Nadal, setmana santa i mes d’agost no es proporciona el servei.

No sempre es pot garantir la localització de les fitxes de tots els tipus de vehicles. Per diversos motius:

  • No es disposa de dades suficients.
  • No existeix la fitxa del vehicle a la base de dades a la qual s’accedeix.

El servei es proporciona en col·laboració amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales.

Condicions i tarifes?

  1. Localització i tramesa de la fitxa reduïda: 25 euros + 21% IVA
  2. Si no es localitza la fitxa no es facturarà el servei.
  3. Si en el termini d’una setmana es sol·licita el Certificat d’Actuació Professional o el visat voluntari (cal adjuntar l’autorització expressa del client) del Certificat de Característiques del Vehicle, es facturarà exclusivament el CAP o el visat, i no es facturarà pel servei de tramesa de la fitxa reduïda.
  4. Tarifes actuals del Certificat d’Actuació Professional i del visat:
    • CAP: 17,53 euros + 21% IVA
    • Visat: 15,91 euros + 21% IVA

Com sol·licitar les fitxes?

Per sol·licitar fitxes reduïdes de vehicles cal omplir la Butlleta de sol·licitud introduint el màxim de dades de les quals es disposi.

Forma de pagament

Per domiciliació bancària, targeta Visa, o transferència. Cal escollir la forma de pagament i omplir aquestes dades encara que es comprometi a sol·licitar el CAP o el visat.

Forma de lliurament

Tramesa de l’arxiu en format PDF per correu electrònic. Solament es lliurarà a la recepció del pagament o a la recepció de l’autorització per a la domiciliació bancària o les dades necessàries per efectuar el càrrec a la targeta VISA.

Necessites més informació?

Contactar