Servei personalitzat de resolució de consultes tècniques:

  • Recerca i anàlisi de legislació i/o normes tècniques.
  • Consultes referents a normativa d’àmbit local , autonòmic, estatal o internacional.
  • Identificació de la normativa que cal complir.
  • Qüestions directament relacionades amb l’activitat de l’empresa/professional.

Basem les respostes en l’aplicació de la legislació i/o les normes tècniques aplicables. 

Utilitzem com a fonts d’informació les nostres bases de dades (de legislació i normes), la informació generada per organismes oficials i els contactes d’experts en diferents matèries.

Condicions del servei:

Termini màxim de resposta de cinc dies.

Tarifes reduïdes per a col·legiats/des i associats/des:

  • Les consultes de legislació/normes aplicables al nostre país són gratuïtes.
  • Reducció de tarifa en la resta de consultes. 

Podeu enviar les vostres consultes a

Contactar