D

es d’Enginyers Industrials de Catalunya (Associació i Col·legi) liderem l’evolució tecnològica per al progrés del món i les persones amb solucions compatibles amb el desenvolupament sostenible del planeta, preservant-lo per a les properes generacions.

Per saber més sobre el nostre propòsit i les nostres institucions:

QUI SOM EL PROPÒSIT EL RELAT

A

través de les nostres Comissions i àrees de coneixement fem de l’enginyeria el pont entre el creixent coneixement científic i la seva plasmació en tecnologies útils, aportant innovació, creativitat i un ús cada dia més eficient dels recursos limitats.

Els temes d’interès públic en els que les enginyeres i enginyers tenim veu estan recollits en els següents apartats:

GUIA D'EXPERTS COMISSIONS

L

es enginyeres i enginyers industrials estem presents en tot el territori català i també a nivell mundial a través dels “Catalan Engineers Worldwide”

Vallès

Cat. Central

Girona

Lleida

Tarragona

Món

 

“Estudieu primer la ciència i després seguiu la pràctica que neix d’aquesta ciència”

Leonardo da Vinci

Generem debat, reflexió i anàlisi per difondre coneixement entre el col·lectiu i la societat

Accés a la nostra agenda diària, setmanal i mensual.

AGENDA

Actes d'interès

DIADA NIT DE LA ROBÒTICA FÒRUM INDÚSTRIA

Perquè l'enginyeria és notícia

FULLS D'ENGINYERIA SALA DE PREMSA MONOGRÀFIC DE MOBILITAT ELÈCTRICA