Propostes innovadores per millorar la gestió de la distribució capil·lar urbana

Comissió: Comissió Gestió Empresarial: Grup de Treball Logística
Descripció: L'e-commerce va en augment i esdeveniments com la COVID19 no fan més que accentuar-lo. Conseqüentment també ho fa la quantitat de vehicles que circulen per dins de les ciutats. Si als vehicles d'e-commerce els hi sumem tots aquells que fan entregues B2B i els vehicles privats, ens adonarem que es necessiten nous models de negoci i de gestió per tal de reduir l'impacte en les ciutats degut a la pèrdua de productivitat que suposa el col¿lapse circulatori, tant per als transportistes com per a les persones que es desplacen als seus llocs de feina.

Per aquest motiu, us volem presentar diferents propostes innovadores de millora de la gestió logística de distribució capil¿lar urbana, en la que els usuaris d'aplicacions o mitjans de distribució capil·lar urbana exposaran com ho fan, amb quins mètodes, quins problemes tenen i com s'intenta minimitzar el seu impacte, amb quines mesures logístiques es preveu reduir i agilitar aquest trànsit i per altra banda com es regula i gestiona l'activitat per part de les administracions.

Hi intervindrà:
- Software de gestió de flotes, Carlos Górriz Bernal. Grup Damm - Alfil Logistics
- Nous models de negoci, Josep Ma Vilanova. Director de Logística - Penguin Random House
- Digitalització de places de càrrega i descàrrega. Joana Rodríguez. Tècnica de Mobilitat - Ajuntament de Vic i Carles Conill. Director de Serveis de Mobilitat Sostenible - AMB

Moderadora: Marta Losada Martin, membre del GT de Logística i gerent del Cluster del Transport i Logística de Mercaderies de Catalunya, Catalonia Logistics
Dates: Dijous, 21 de gener de 2021
Horari: A les 18 h per videoconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Carles Conill, Director de Serveis de Mobilitat Sostenible - AMB
Ponència Carles Górriz, Grup Damm - Alfil Logistics
Ponència Joana Rodríguez, tècnica de Mobilitat de l'Ajuntament de Vic
Ponència Josep Ma. Vilanova, Director de Logística - Penguin Random House
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Propostes innovadores per millorar la gestió de la distribució capil·lar urbana

Descripció:
Propostes innovadores per millorar la gestió de la distribució capil·lar urbana