Jornada de debat de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Comissió: Comissió d'Enginyers a l'Administració Pública
Descripció: Aquesta Llei que va entrar en vigor el 13 d'agost de 2015 té per finalitat de millorar la tramitació dels procediments administratius de l'Administració, impulsar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació, mitjançant una gestió més eficient dels recursos de les administracions, i consolidar instruments de col·laboració i de coordinació entre les administracions públiques de Catalunya.

Presentació de la Jornada a càrrec del Sr. Jordi Renom, President de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya.

- Introducció a la norma: presentació de la llei i principals canvis que introdueix. A càrrec del Sr. Josep Barceló, cap dels serveis jurídics del COEIC.

- Model de relació entre les AAPP i les empreses: L'enfoc transversal en el tractament de les activitats i la Finestreta Única Empresarial. A càrrec de la Sra. Cristina Pruñonosa, gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

- Respon el nou model a les necessitats de l'emprenedor? A càrrec de la Sra. Alba Cabañas, Vice Presidenta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i Directora Àrea Tècnica de Foment del Treball Nacional.

- Principals reptes al mon local que implica la nova normativa. A càrrec de Sr. Àngel de Vicente, doctor enginyer Industrial i responsable d'activitats de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

- Torn obert de paraula moderat pel Sr. Miquel Subirachs, President de la Comissió d¿Enginyers a les AAPP.

Cloenda de la Jornada a càrrec del Sr. Jordi Guix, Degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Jornada conjunta entre la Comissió d'Enginyers a les Administracions Públiques i la Comissió d'Acció Professional.
Dates: Divendres, 27 de novembre de 2015
Horari: De 09.30 h a 11:30h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta. Barcelona.
  Període inscripció tancat

Places limitades. Pot fer la reserva utilitzant la inscripció online o trucant per telèfon a la Demarcació/Delegació on es realitza l'acte/jornada.

Document Descripció
Ponència Ponència Sra. Cristina Pruñonosa, gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.
Ponència Ponència Enginyers Industrials Catalunya
Ponència Aportacions efectuades a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya en relació amb la Llei 16/2015.