Jornada de debat de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

Comissió: Comissió d'Enginyers a l'Administració Pública
Descripció: Aquesta Llei que va entrar en vigor el 13 d'agost de 2015 té per finalitat de millorar la tramitació dels procediments administratius de l'Administració, impulsar l'activitat econòmica i la creació d'ocupació, mitjançant una gestió més eficient dels recursos de les administracions, i consolidar instruments de col·laboració i de coordinació entre les administracions públiques de Catalunya.

Presentació de la Jornada a càrrec del Sr. Jordi Renom, President de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya.

- Introducció a la norma: presentació de la llei i principals canvis que introdueix. A càrrec del Sr. Josep Barceló, cap dels serveis jurídics del COEIC.

- Model de relació entre les AAPP i les empreses: L'enfoc transversal en el tractament de les activitats i la Finestreta Única Empresarial. A càrrec de la Sra. Cristina Pruñonosa, gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.

- Respon el nou model a les necessitats de l'emprenedor? A càrrec de la Sra. Alba Cabañas, Vice Presidenta del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya i Directora Àrea Tècnica de Foment del Treball Nacional.

- Principals reptes al mon local que implica la nova normativa. A càrrec de Sr. Àngel de Vicente, doctor enginyer Industrial i responsable d'activitats de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.

- Torn obert de paraula moderat pel Sr. Miquel Subirachs, President de la Comissió d¿Enginyers a les AAPP.

Cloenda de la Jornada a càrrec del Sr. Jordi Guix, Degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya

Jornada conjunta entre la Comissió d'Enginyers a les Administracions Públiques i la Comissió d'Acció Professional.
Dates: Divendres, 27 de novembre de 2015
Horari: De 09.30 h a 11:30h a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a planta. Barcelona.
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Ponència Sra. Cristina Pruñonosa, gerent de l'Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.
Ponència Ponència Enginyers Industrials Catalunya
Ponència Aportacions efectuades a la Comissió d'Afers Institucionals del Parlament de Catalunya en relació amb la Llei 16/2015.