Veu

Generar coneixement des de la reflexió i el debat

Una contribució sensible des del món de l’enginyeria en generar reflexió i debat de forma compartida. Els Enginyers industrials de Catalunya posem el coneixement al servei del progrés socioeconòmic del país amb opinions i valoracions fonamentades en tots els camps d’especialització dels professionals de l’enginyeria.

Les múltiples comissions i grups de treball i l’activitat que despleguen són un excel·lent mecanisme de generació i difusió de coneixement: elaborant informes, desenvolupant projectes estratègics i promovent estudis específics o organitzant esdeveniments i actes d’àmplia projecció.

Serveis | Xarxa | Influència | Marca

Comissions
tècniques

Intervencions en els
mitjans de comunicació

Posicionaments

Jornades tècniques