Marca

Reforçar els Enginyers com a marca de prestigi

Els Enginyers Industrials de Catalunya apostem perquè les indústries i els serveis avançats fonamentats en la tecnologia tinguin un paper clau en el desenvolupament socioeconòmic de la nostra societat. Contribuïm a l’ordenació i bon exercici de la professió, en la defensa dels enginyers, dels seus interessos, dels seus drets i deures i en la definició de les atribucions i garanties de qualitat de servei a empreses i societat.

Treballem pel reconeixement del paper dels enginyers i de l’enginyeria en la innovació i el progrés, posant l’accent en el coneixement i l’experiència per continuar sent el motor que ens mou a millorar el present i avançar amb seguretat.

Serveis | Xarxa | Veu | Influència

AQPE

Socis estudiants

Catalan Engineers Worldwide

Certificació competència professional

Estudiants d’enginyeria

Segell de l’Enginyer

Enginyersmail