Serveis de normativa

Infocentre és la marca dels serveis de legislació i normes tècniques dels Enginyers Industrials de Catalunya. Ens avalen més de 25 anys d'experiència.

Associat/da - col·legiat/da

A continuació trobaràs els serveis que els Enginyers Industrials de Catalunya t'ofereixen com a associat/da o col·legiat/da. 

Accedeix com a col·legiat/da

Empresa

Oferim la informació necessària per facilitar el compliment de les obligacions legals (en matèries com seguretat industrial, medi ambient, prevenció de riscos laborals) i els requeriments tècnics de productes (com marcatge CE, qualitat, seguretat, assajos).

Adaptem els serveis a les necessitats particulars de cada empresa o professional, tenint en compte el sector (químic, alimentari, cosmètic, logístic, serveis, enginyeries) i el volum de l’empresa.

Accedeix com a empresa