Enginyers Voluntaris

En aquest apartat hi ha totes les peticions de voluntaris actives que hem rebut de diferents entitats sense ànim de lucre. Si estàs interessat en qualsevol d'elles contacta amb la Montse Hita al 93 319 23 00 o envia un email a mhita@eic.cat

La fundació Ires cerca enginyers voluntaris per a donar suport a la definició i seguiment del sistema informàtic.

La Fundació Salut Alta Educant per crèixer busquen voluntaris per que acompanyin i donin suport al reforç escolar de joves de 12 a 16 anys.

La Fundació Ires busca enginyers voluntaris per a l'assessorament a la gestió de qualitat, concretament per al manteniment de la ISO 9001:2015 i per donar suport a la direcció en tema de protecció de dades.

Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport al col•lectiu de jovent extutelat que han d’emprendre la seva vida adulta, busquem mentors i mentores per acompanyar a joves que, havent estat emparats pel sistema de protecció d'infància mentre eren menors o amb una situació de risc d’exclusió social, han d'afrontar els reptes de la vida adulta.

Proporcionar assessorament en la millora de la web de l'entitat, la comunicació del seus valors i la visualització del programes i activitats que es realitzen

La Fundació Finestrelles busca voluntari per assessorament en la gestió de l'immobilitzat i suport a l'actualització de l'inventari amb experiència i capacitat d'iniciativa.

Voluntari per la coordinació dels serveis de manteniment a Tarragona. Les seves funcions serien: seguiment de l'estat dels edificis, equipaments i instal•lacions tècniques; coordinació de tasques de manteniment, reformes i noves instal•lacions; i planificació de treballs de manteniment

Gestió mediambiental en les diferents activitats de l’entitat, especialment en: sensibilització ambiental del personal, gestió correcta dels residus, obtenció i manteniment de autoritzacions de gestió de residus, preparació dels informes anuals com a gestor de residus, col•laborant amb el Responsable de Qualitat i Medi Ambient, conjuntament amb altres voluntaris.