Enginyers Voluntaris

En aquest apartat hi ha totes les peticions de voluntaris actives que hem rebut de diferents entitats sense ànim de lucre. Si estàs interessat en qualsevol d'elles contacta amb la Montse Hita al 93 319 23 00 o envia un email a mhita@eic.cat

Punt de Referència és una entitat catalana sense ànim de lucre creada l’any 1997 per oferir acompanyament i suport al col•lectiu de jovent extutelat que han d’emprendre la seva vida adulta, busquem mentors i mentores per acompanyar a joves que, havent estat emparats pel sistema de protecció d'infància mentre eren menors o amb una situació de risc d’exclusió social, han d'afrontar els reptes de la vida adulta.

Proporcionar assessorament en la millora de la web de l'entitat, la comunicació del seus valors i la visualització del programes i activitats que es realitzen

Assessoria en la implantació de robots col•laboratius en diferents processos de fabricació

La Fundació Finestrelles busca voluntari per assessorament en la gestió de l'immobilitzat i suport a l'actualització de l'inventari amb experiència i capacitat d'iniciativa.

Voluntari per la coordinació dels serveis de manteniment a Tarragona. Les seves funcions serien: seguiment de l'estat dels edificis, equipaments i instal•lacions tècniques; coordinació de tasques de manteniment, reformes i noves instal•lacions; i planificació de treballs de manteniment

Gestió mediambiental en les diferents activitats de l’entitat, especialment en: sensibilització ambiental del personal, gestió correcta dels residus, obtenció i manteniment de autoritzacions de gestió de residus, preparació dels informes anuals com a gestor de residus, col•laborant amb el Responsable de Qualitat i Medi Ambient, conjuntament amb altres voluntaris.