Taula d’Accessibilitat a les Activitats de Catalunya

Objectius

La TAAC neix a finals del 2011 amb l’objectiu d’harmonitzar els criteris d’interpretació de la normativa aplicable a Catalunya sobre l’accessibilitat en activitats ubicades en edificis existents.

Aquests objectius s'assoleixen mitjançant l'exercici de les següents funcions:

 • L’anàlisi de la normativa en matèria d'accessibilitat, aplicable e les activitats.
 • La formulació de propostes que ajudin a homogeneïtzar els criteris d'aplicació de la normativa d’accessibilitat.

Funcionament

La TAAC es reuneix periòdicament. La secretaria l’exerceix el Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya

L’accés a les reunions és restringit. Els representants de cada entitat traslladen a la Taula les consultes formulades per membres del seu col·lectiu.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Els acords adoptats es difonen a tots els col·lectius integrants.

Integrants del grup

 • Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, Afers Socials i Família
 • Col·legis professionals:
  • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
  • Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC)
  • Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC)
  • Consell de Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona (CAATEEB)
 • Ajuntament de Barcelona. Direcció de Serveis d’Actuació Urbanística
 • Tecnicsmunicipals.cat (representatiu del col·lectiu de tècnics municipals)

Notícies

30-11-2023. Publicació al DOGC del nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya 

DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya

 

Documents relacionats

Documents tècnics publicats per la TAAC

La darrera versió de tots els documents es troba a la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Família.

 • Criteris generals d’aplicació de la normativa d’accessibilitat a les activitats en edificis existents (DT-1)
 • Taula d'usos i activitats als efectes dels Criteris TAAC (DT-2)
 • Condicions d’accessibilitat de les cambres higièniques en establiments d’ús públic (DT-3)
 • Condicions d’accessibilitat de l’accés en establiments d’ús públic (DT-4)
 • Criteris referents a situacions i elements diversos (DT-5)
 • Criteris referents a activitats singulars (DT-6)
Adequació dels mecanismes dels edificis existents a les condicions d’accessibilitat previstes al CTE (Maig 2017)

Obligacions, criteris i terminis.

Resposta a la consulta de l'AEIC a l'Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i Supressió de Barreres del Dept. de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Podeu consultar-la en aquest enllaç. (SENSE VIGOR amb l'entrada en vigor del DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya)

 

Participació en el projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya

Publicació  del nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya (30-11-2023):

 Text publicat al DOGC: DECRET 209/2023, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya

Notificació a la Comissió Europea del nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya, fins el 24-7-2023 (21-4-2023):

Durant el període d'inactivitat de tres mesos, la Comissió Europea i la resta d'Estats membres examinen el projecte de reglament tècnic notificat per comprovar-ne la compatibilitat amb el dret de la UE i els principis de la lliure circulació de béns i serveis.

País

Referencia

Título

Fecha de recepción

Fecha de final del periodo

   España

2023/207/E

Proyecto de Decreto por el cual se aprueba el Código de accesibilidad de Catalunya

2023-04-21

2023-07-24

El Govern ultima el nou Codi d'Accessibilitat de Catalunya (12-1-2023):

“aprovació del nou codi d’Accessibilitat de Catalunya prevista pel segon trimestre de 2023”

Text del DECRET /2022, pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya

Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya” a informació pública (30-1-2020):

Publicat al DOGC del 30 de gener de 2020 l’Edicte pel qual se sotmet a informació pública el “Projecte de decret pel qual s’aprova el Codi d’accessibilitat de Catalunya”.

Aquest tràmit té per objectiu que les persones interessades puguin examinar el text i formular les observacions que considerin oportunes.

Enllaç al text i la documentació que acompanya l’expedient.

La data límit per presentar al·legacions i observacions: dijous 20 de febrer de 2020.

Al·legacions i comentaris presentats pel Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya

Necessites més informació?

Contactar