De la llei de canvi climàtic a l'emergència climàtica

Comissió: Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular
Descripció: LLEI 16/2017 DE L'1 D'AGOST DEL CANVI CLIMÀTIC


Afavorint el trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni

La finalitat de la norma és consolidar la feina feta contra el canvi climàtic en els darrers vint anys, especialment des de l'any 2005, i contribuir en el paper decisiu que Europa vol jugar per afrontar amb garanties aquest repte per construir una societat menys vulnerable i més avançada. En definitiva, contribuir a l'assoliment d'una societat competitiva, innovadora i sostenible, amb baixes emissions de carboni i millor adaptada als impactes del canvi climàtic.

La Llei de Canvi Climàtic adopta les bases imprescindibles que es deriven de la legislació comunitària i configura els elements essencials per a la regulació d'quest instrument a Catalunya. El plantejament de la norma segueix els mateixos principis que han orientat la política en matèria de clima fins ara: s'ha optat per un model que es basa en la incentivació i la complicitat. Per aquest motiu el conjunt de mesures i instruments presents a la llei persegueixen establir un marc que faciliti les activitats per fer el trànsit cap a una economia de baixa intensitat en carboni, de manera que aquelles activitats que orientin la seva activitat de manera coherent amb els objectius de la llei en puguin resultar beneficiades.

Amb aquesta llei es persegueixen, bàsicament, cinc finalitats. En primer lloc, aconseguir que Catalunya redueixi tant les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) com la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic, afavorir la transició cap a un model neutre en emissions de GEH i, alhora, transformar el model de producció i accés als recursos naturals i energètics. En segon lloc, reforçar i ampliar les estratègies i els plans que s'han elaborat durant els darrers anys en l'àmbit del canvi climàtic. En tercer lloc, promoure i garantir la coordinació de tots els instruments de planificació sectorial relacionats amb el canvi climàtic i la coordinació de totes les administracions públiques catalanes, i també fomentar la participació de la ciutadania, dels agents socials i dels agents econòmics. En quart lloc, esdevenir un país capdavanter en la investigació i aplicació de noves tecnologies que contribueixin a la mitigació, i també a reduir la dependència energètica de Catalunya de recursos energètics externs, a la descarbonització i a la desnuclearització. Finalment, i no menys important és l'objectiu de fer visible el paper de Catalunya al món, tant en els projectes de cooperació com en la participació en els fòrums globals de debat sobre el canvi climàtic.

La conferència anirà a càrrec de Salvador Samitier, cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic.

Organitzat per les comissions de Canvi Climàtic i Economia Circular, Energia i Mobilitat.


La conferència es farà a través de la plataforma Zoom, un cop inscrits i abans de la conferència us enviarem l'enllaç.

Dates: Dijous, 14 de maig de 2020
Horari: A les 18.30 h
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Sr. Salvador Samitier
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

De la llei de canvi climàtic a l'emergència climàtica

Descripció:
De la llei de canvi climàtic a l'emergència climàtica