Nova norma UNE d'Il·luminació en llocs de treball interiors (UNE-EN 12464-1:2022)

Comissió: Comissió d'Energia
Descripció: La il·luminació en llocs de treball és un dels paràmetres essencials per garantir confort visual i rendiment en el treball de les persones en l'entorn laboral, sempre permetent unes condiciones segures i saludables.

L'associació UNE té diferents Comitès Tècnics de Normalització. Entre aquests es troba el Comitè UNE sobre Luz, Iluminación y baculos /UNE/CTN 72), que genera coneixement i transposa documents tècnics per a ser utilitzats per tots els professionals del sector.

Des del punt de vista de documents normatius en il·luminació interior, UNE ha publicat diferents versions de la norma UNE-EN 12464-1. Il·luminació en llocs de treball interiors.

La norma vigent fins fa unes setmanes datava de l'any 2012, amb una clara continuïtat amb normes anteriors, quan les làmpades LED no es feien servir de forma generalitzada com a l'actualitat. Al mes de març s'ha publicat la versió actualitzada d'aquesta norma, que introdueix aspectes molt nous a tenir en compte:

- Consideracions de les singularitats de la tecnologia LED
- Modelat i requisits en escena visual tridimensional a la il·luminació interior mitjançant requisits extres en nivells d'il·luminació en parets, sostres i visió semicilíndrica per al objectes i persones.
- Noves condicions pera la consideració de l'enlluernament (tenint en compte les singularitats de les noves fonts de llum)
- Afectacions al parpelleig, efecte flicker.
- Revisió i important ampliació de les diferents taules

L'actualització d'aquesta norma pot afectar de diferent forma als actors del sector de la il·luminació (fabricants de lluminàries, dissenyadors, laboratoris...) i això suposarà canvis en la forma d'encarar els projectes, dissenyar productes i com a conseqüència, una millora en les condicions lumíniques dels treballadors.

En la jornada, organitzada a mode de píndola informativa, s'explicaran els aspectes més importants relacionats amb el disseny de llocs de treball, així com les novetats més importants de la nova norma.


Hi intervindran:
- Manuel García Gil, responsable del GT d'Il·luminació dels Enginyers Industrials de Catalunya i enginyer industrial a la Generalitat de Catalunya
- Ricardo Pomatta Gutiérrez, secretari del Comitè UNE/CTN 72 i director tècnic ANFALUM
- Aitor Aragón Basabe, responsable del Comitè UNE/CTN 72 i Asociación Española de Normalización (UNE)
- Moisés Domingo García, president del Comité UNE/CTN 72 i director general LUXINTEC
- Carlos Sierra Garriga, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya i delegat a Catalunya del Comité Español de Iluminación
- Marc Ballbé, vocal del Comité UNE/CTN 72 i director tècnic Asselum, SL

Dates: Dimarts, 7 de juny
Horari: A les 17 h en format híbrid (videoconferència i presencial a Via Laietana, 39 de Barcelona).

Inscripcions útlima hora: trucar al 933192300 i sol.licitar l'enllaç de connexió.
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Presentació Aitor Aragón Presentació Aitor Aragón
Presentació Ricardo Pomatta Presentació Ricardo Pomatta
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Nova norma UNE d'Il·luminació en llocs de treball interiors (UNE-EN 12464-1:2022)

Descripció:
Nova norma UNE d'Il·luminació en llocs de treball interiors (UNE-EN 12464-1:2022)