L'estatut de l'empresa electrointensiva

Comissió: Comissió d'Energia
Descripció: L'ESTATUT DEL CONSUMIDOR ELECTROINTENSIU.

Amb la publicació al desembre de 2018 del Reial Decret llei 20/2018, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya, el govern de l'estat es comprometia a l'aprovació, mitjançant un reial decret, de l'Estatut dels consumidors electrointensiu. Estatut que reconegui les particularitats dels consumidors elèctrics amb un ús elevat de l'electricitat, amb un consum elevat en hores de baixa demanda elèctrica i una corba de consum estable i predictible.

La recent entrada en vigor del Reial Decret 1106/2020, de 15 de desembre de 2020, pel qual es regula l'Estatut dels consumidors electrointensius, dóna compliment al compromís de regular aquesta activitat. Aquest RD, en la seva justificació raonada es fonamenta en el fet que els costos de la indústria electrointensiva quan competeixen en mercats globals, el cost del subministrament elèctric és especialment crític. També opina que la Comissió Europea reconeix la sensibilitat que tenen les indústries amb elevat consum elèctric a factors locals de preu, per la qual cosa molts dels països de la Unió Europea estan evolucionant cap a un model sensible al cost del subministrament elèctric en aquesta indústria i implanten una combinació de mesures que protegeixen la seva competitivitat en els components que formen la factura final del subministrament elèctric.

La recent tramitació de l'avantprojecte de llei del Fons Nacional de Sostenibilitat del Sistema Elèctric, preveu una afectació en els preus del consum elèctric de la indústria electrointensiva, i es configura com una eina per garantir la seva sostenibilitat.

És per aquests antecedents que hem exposat, que coneixent que la responsabilitat d'aquesta regulació ha estat en gran part en la Secretaria de la PYME del Ministerio de Comercio Industria y Turismo, que la Comissió d'Energia ha convidat al seu Secretari General a aquesta conferència.

Programa de la jornada:
Benvinguda: Josep Canós. Degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Moderació: Josep M. Montagut. President Comissió d'Energia.
Presentació: Laura Garcia. Membre de l'executiva de la Comissió d'Energia i responsable dels mercats energètics.
Ponent: Raúl Blanco Díaz. Secretari General d'Indústria i de la PIME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
Cloenda: Jordi Renom. President de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya.

No et perdis els articles relacionats amb aquesta jornada:
Article Raúl Blanco
Deu frases de Raúl Blanco
Requisits del consumidor electrointensiu

Dates: Dimecres, 24 de març de 2021
Horari: A les 18 h per videconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

L'estatut de l'empresa electrointensiva

Descripció:
L'estatut de l'empresa electrointensiva