Control de coronavirus en EDAR's com a sistema d'ajut en la lluita contra la pandèmia

Comissió: Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular
Descripció: La ja coneguda per tots COVID-19 ens ha sacsejat per tots costats; salut, economia, formes de treballar i de viure, mobilitat, relacions socials, etc.

No obstant però, sempre es poden trobar alguns aspectes positius. En aquest cas l'immens esforç de sanitaris, altres cossos esencials, la frenètica cursa d'empreses farmacèutiques i els àmbits universitaris per a poder disposar de vacunes eficaces i accesibles. També cal fer èmfasi en els nombrosos estudis i projectes tècnics o científics, com ara el que ens ocupa sobre el control de coronavirus i en concret la COVID-19 en les EDAR's (Estacions Depuradores d'Aigües Residuals) com a sistema d'ajut en la gestió d'aquesta pandèmia o d'altres per venir.

Així el Grup de Treball d'Aigües de la Comissió d'Economia Circular i Canvi Climàtic ha estimat oportú la celebració d'aquestes xerrades.


Programa de la jornada:

- Benvinguda a càrrec de Jordi Renom , president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

- Impacte de la COVID-19 sobre el cicle de l'aigua, més enllà de la tecnologia a càrrec de Manel Poch, catedràtic d'Enginyeria Química Lequia. Universitat de Girona

- La xarxa SARSAIGUA: Vigilància del SARS-CoV-2 en les aigües residuals de Catalunya a càrrec de Marc Moliner i Rafa , cap del Departament d'Estratègia i Regulació de l'Àrea de Sanejament d'Aigües Residuals. Agència Catalana de l'Aigua.

-La vigilancia del SAR-Cov-2 a les aigües residuals: lliçons apreses a càrrec d'Àngel Villanueva Blasco, director de Resiliència i Canvi Climàtic a Suez

- Cloenda a càrrec de Carme Chacón, subdirectora de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut

Organitzen: GT Aigües de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular i ADECAGUA.
Dates: Dimecres, 7 d'abril de 2021
Horari: A les 18 h per videoconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Marc Moliner
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Control de coronavirus en EDAR's com a sistema d'ajut en la lluita contra la pandèmia

Descripció:
Control de coronavirus en EDAR's com a sistema d'ajut en la lluita contra la pandèmia