La dada en les entitats socials, un actiu estratègic

Comissió: Comissió d'Acció Social
Descripció: La dada i la seva correcta governança prenen cada cop més importància en el món d'avui, també a les entitats socials, les quals poden disposar d'un gran volum de dades. L'ús de les dades, tant en suport digital com en els diversos formats dels documents, fa que sigui relativament fàcil la pèrdua de dades, l'absència d'interacció o la duplicitat. Això pot portar a una absència de la qualitat de la dada única, així com a possibles conseqüències pel seu mal ús.

Aquest Webinar, organitzat conjuntament per Enginyers Voluntaris i la Taula d'Entitats del tercer Sector Social de Catalunya (a través del projecte m4Social), està orientat a membres dels òrgans de direcció d'entitats socials, així com als diversos col·lectius de professionals relacionats amb l'acció social.

No serà una sessió tècnica, sinó pragmàtica: s'exposaran casos on es podrà veure com unes dades ben estructurades i fiables aporten valor en les seves anàlisis i en la gestió i operatives que se'n deriven. També es donaran recomanacions, indicacions i millores a tenir en compte per dur a terme una implementació de la governança de la dada i les accions posteriors.

Hi intervindrà:
- Oscar Alonso Llombart, expert en estratègia i governança de la data.
Dates: Dijous, 15 de febrer de 2024
Horari: a les 16h per videoconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Óscar Alonso Llombart,
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

La dada en les entitats socials, un actiu estratègic

Descripció:
La dada en les entitats socials, un actiu estratègic