Aigua i Indústria Química: necessitats i solucions

Comissió: Comissió d'Indústria Química
Descripció: En el context actual de canvi climàtic les projeccions, en particular al Mediterrani, preveuen una intensificació generalitzada del cicle hidrològic, que provocarà que les precipitacions, les inundacions i les sequeres guanyin intensitat.

Per una altra part, la demanda d'aigua de la població, i especialment de la indústria, es preveuen que creixerà de l'ordre d'un 55% al 2050 a nivell mundial. Al Mediterrani, al voltant del 20% de la població viu sota estrès hídric constant i a l'estiu, més del 50%. Al 2030 a Europa es preveu que l'estrès hídric i l'escassedat probablement afectaran al 50% dels recursos hídrics disponibles.

D'altra banda, la Indústria Química necessita quantitats importants d'aigua per al seu funcionament actual i també per a la seva transformació per assolir la neutralitat de les emissions de carboni, enfortir l'economia circular i disminuir la seva petjada hídrica.

Aquest entorn i aquestes necessitats suposen un repte important a nivell general i, per a la indústria en general. Així doncs, la indústria química pot aportar una sèrie de solucions úniques per fer front a aquesta problemàtica creixent a través de tecnologies com són la reutilizació de l'aigua i l'ús de membranes per a la potabilització i dessalació de l'aigua.

A la jornada s'exposarà la situació i perspectives globals i l'empresa AITASA ens explicarà la gestió i projectes que realitza al camp de Tarragona. L'empresa DUPONT ens explicarà les seves solucions i aportacions en aquest tema tant important per a la societat i la indústria química.

Programa de la jornada:

- Benvinguda i presentació de la jornada

- Presentació de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular, Marc Oliva, president de la Comissió

- Intervenció de les empreses:
AITASA, Daniel Montserrat, director d'Aigües de Tarragona, S.A.
DuPont, Guillem Gilabert, Research and Development Leader at DuPont Water Solutions

- Torn de preguntes

- Cloenda de la jornada


Organitzen: Demarcació de Tarragona, Comissió d'Indústria Química i Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular.
Dates: Dimarts, 31 de gener de 2023
Horari: A les 18 h en format híbrid (videoconferència i presencial a la Demarcació de Tarragona, Ntra. Senyora del Claustre, s/n de Tarragona).

Informació: Podeu sol.licitar l'enllaç de connexió trucant al 93.319.23.00 (fins les 18.30h)
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.