La nova llei espanyola de residus

Comissió: Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular
Descripció: El Congrés dels Diputats va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic sobre el Projecte de Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular. A partir d'aquest moment, el text es remet al Senat, on entrarà en la recta final de la seva tramitació parlamentària.

El Projecte de Llei substitueix a l'anterior normativa espanyola de residus de 2011, i a través d'aquesta iniciativa s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol:

- La Directiva 2018/851, de 30 de maig de 2018, per la qual es modifica la Directiva 2008/98/CE sobre els residus, que revisa alguns articles de la Directiva Marc de residus.

- La Directiva 2019/904, de 5 de juny de 2019, relativa a la reducció de l'impacte de determinats productes de plàstic en el medi ambient, coneguda com la Directiva de plàstics d'un sol ús (Directiva SUP).

Tot i que s'ha de considerar en la seva essència com un exercici de transposició de Directives europees, la nova Llei recull diferents aspectes que suposen un canvi important per a les diferents realitats de gestió de l'Estat, inclosa la catalana.


La conferència anirà a càrrec de Carles Salesa, enginyer industrial especialitzat en Tècniques Energètiques; màster en Direcció Integrada de Projectes (Project Management) per l'ICT i el COEIC i postgrau en Gestió de residus municipals, industrials i específics per la Fundació Politècnica de Catalunya.

Sempre vinculat al sector del tractament i gestió de residus, des de l¿any 2000 és Director del Consorci de Residus del Maresme. Des de 2009 és Director de l'Associació Catalana de Valorització Energètica de RSU. Des de 2011 és Chairman del Congrés Recuwaste. Des de 2012 és representant d'Espanya al Grup de Treball de Recuperació Energètica de la ISWA.

Des de 2015 és assessor tècnic de l'àmbit de residus de la Federació de Municipis de Catalunya. En aquesta representació, és membre de diferents Consells, Juntes, Comissions de seguiment, Grups de treball, etc. El 2019 va ser membre del Comitè Científic de l'ISWA World Congress a Bilbao, i des de 2019 és membre del Consell Científic d'ATEGRUS.
Dates: Dimecres, 2 de febrer de 2022
Horari: A les 18 h per videconferència.

Inscripcions d'última hora: Podeu trucar al 93.319.23.00 i sol.licitar l'enllaç de connexió Zoom (fins les 18.30 hores)
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Carles Salesa, enginyer industrial
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

La nova llei espanyola de residus

Descripció:
La nova llei espanyola de residus