La restauració fluvial a la dècada 2021-2030. El Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)

Comissió: Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular
Descripció: Les Nacions Unides han declarat aquesta dècada com de la restauració ecològica per la nostra obligació de recuperar els ecosistemes degradats donada la funció que realitzen pel benestar i la salut humana, també d'acord amb els objectius de desenvolupament sostenible.

Els espais fluvials pateixen en moltes zones degradacions del seu estat ecològic i en especial en les de major activitat humana. Sempre que sigui possible, cal dur doncs a terme actuacions que tendeixin a suprimir les causes de la degradació i retornar a les condicions més properes a les anteriors a les alteracions.

Això no sempre és fàcil i cal tenir clars diversos conceptes a fi de no confondre les actuacions de restauració amb les simples de millora hidràulica però no ambiental o les de creació d'àrees d'esbarjo i ús social sovint no compatibles amb els objectius ecològics.

El Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF) promou el coneixement de dita problemàtica, organitza actes i elabora notes tècniques i documentació diversa a fi de la máxima divulgació a la societat i les administracions amb competències.

Es farà una valoració de la situación actual i la tendència per als propers anys.

Hi intervindran:
- Samuel Reyes, president de l'Agència Catalana de l'Aigua
- Jordi Renom, president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
- Evelyn Garcia Burgos, tècnica biòloga de l'Agència Catalana de l'Aigua i vicepresidenta del CIREF.

Inscripcions d'última hora: trucar al 933192300 i demanar l'enllaç de connexió (fins les 18h)
Dates: Dimarts, 28 de setembre de 2021
Horari: A les 18 h per videconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Evelyn Garcia Burgos, tècnica biòloga de l'Agència Catalana de l'Aigua i vicepresidenta del CIREF.
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

La restauració fluvial a la dècada 2021-2030.

Descripció:
La restauració fluvial a la dècada 2021-2030. El Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)


Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

La restauració fluvial a la dècada 2021-2030. ..

Descripció:
La restauració fluvial a la dècada 2021-2030. El Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF)