Comunicacions i Seguretat en la revolució quàntica

Comissió: Comissió Societat Digital
Descripció: Entre les noves aplicacions que apareixen com a conseqüència de la revolució quàntica cal destacar les relacionades amb les comunicacions, de gran importància en un món en què la informació ocupa un lloc molt destacat tant en l'activitat econòmica com social.

La garantia de la integritat i la seguretat de les dades transmeses i emmagatzemades és fonamental per al desenvolupament dels processos que constitueixen el nostre món: al sector financer, al sector púbic, a la indústria, a la seguretat ciutadana, a la compra en línia, a l'oci, a els serveis, etc.

Els avenços en la computació quàntica posen en perill la validesa dels sistemes criptogràfics actuals, però d'altra banda la tecnologia quàntica també permet proporcionar noves solucions a aquest problema. Sense oblidar les sortides que l'algorísmica post-quàntica pot aportar també en aquest context.

En aquesta taula rodona es tractarà d'aportar informació sobre l'estat de la qüestió en aquest tema, així com d'indicar les principals línies de l'evolució de les aplicacions en curs.

Programa:
18.00 h Benvinguda als assistents i presentació de la jornada. Miquel Obradors, membre de la Comissió Societat Digital del IIE
18.05 h Comunicacions i Seguretat en la revolució quàntica. Moderador: Alfons Rubio, CEO de Entanglement Partners
18:15 h La criptografia quàntica en les comunicacions. Vicente Martín, Catedràtic UPM
18:30 h Preparant-nos per l'era quàntica ... amb la criptografia postquàntica. Juan Caubet, Director Unitat de Ciberseguretat, Eurecat
18:45 h Comunicació Quàntica, Reptes i Oportunitats per a les empreses. Pau Veland, Wiscover fundador i Account Executive SAP Financial Services
19:15 h Cloenda

Jornada organitzada per la Comissió de Societat Digital i l'Instituto de Ingeniería de España.

Entre las nuevas aplicaciones que aparecen como consecuencia de la revolución cuántica cabe destacar las relacionadas con las comunicaciones, de gran importancia en un mundo en el que la información ocupa un lugar muy destacado tanto en la actividad económica como social.

La garantía de la integridad y la seguridad de los datos transmitidos y almacenados es fundamental para el desarrollo de los procesos que constituyen nuestro mundo: en el sector financiero, en el sector púbico, en la industria, en la seguridad ciudadana, en la compra en línea, el ocio, en los servicios, etc.

Los avances en la computación cuántica ponen el peligro la validez de los sistemas criptográficos actuales, pero por otra parte la tecnología cuántica también permite proporcionar nuevas soluciones a este problema. Sin olvidar las salidas que la algorítmica post-cuántica puede aportar también en este contexto.

En esta mesa redonda se tratara´ de aportar información sobre el estado de la cuestión en este tema, así como de indicar las principales líneas de la evolución de las aplicaciones en curso.

Programa:
18.00 h Bienvenida a los asistentes y presentación de la jornada. Miquel Obradors, miembro Comisión Sociedad Digital IIE
18.05 h Comunicaciones y Seguridad en la revolución cuántica. Moderador: Alfonso Rubio, CEO de Entanglement Partners
18:15 h La criptografía cuántica en las comunicaciones. Vicente Martín, Catedrático UPM
18:30 h Preparándonos para la era cuántica, con la criptografía postcuántica. Juan Caubet, Director Unidad de Ciberseguridad, Eurecat
18:45 h Comunicación Cuántica, Retos y Oportunidades para las empresas. Pau Velando, Wiscover fundador y Account Executive SAP Financial Services
19:15 h Clausura

INSCRIPCIONES

Jornada organizada por la Comisión de Sociedad Digital y el Instituto de Ingeniería de España.
Dates: Dimarts, 18 de maig de 2021 // Martes, 18 de Mayo de 2021
Horari: A les 18 h per videoconferència
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Sr. Pau Velando
Ponència Sr. Juan Caubet
Si us plau, accepta les cookies de Marketing per veure aquest video.

Comunicacions i Seguretat en la revolució quàntica

Descripció:
Comunicacions i Seguretat en la revolució quànticax