Jornades - Transició a una energia ecològica: Planificació energètica. Escenaris i mix energètic

Transició a una energia ecològica: Planificació energètica. Escenaris i mix energètic

Comissió: Comissió d'Energia
Descripció: Cicle de jornades: Transició a una energia ecològica

Les conclusions de la COP 21 sobre el Canvi Climàtic celebrada a París el 2015, l'últim informe elaborat per tècnics de l'organisme de l'ONU IPCC (Panell Internacional per al Canvi Climàtic) sobre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, GEH, aprovat el 6 d'octubre passat i el resultat de l'última reunió COP 24 celebrada a Katowice el desembre passat posen en relleu l'extremada urgència de prendre mesures per reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle.
 
Els 198 països signants de l'acord de París es van comprometre a realitzar un important esforç en aquest sentit, compromís que s'ha de reflectir en un "Pla Nacional d'Energia i Clima" que Espanya encara no ha presentat.
 
El sector energètic en el seu conjunt és un dels principals responsables de l'emissió d'aquest tipus de gasos i es veu afectat de manera especial per aquestes conclusions. Per tant, ha de canviar completament el seu paradigma de funcionament tant en l'origen de les energies primàries, donant prioritat a les renovables, com en la seva utilització, punt en què una important millora de l'eficiència energètica, en tots els usos de l'energia, és capital.
 
El Cicle de jornades Transició a una energia ecològica abordarà l'anàlisi de la transició energètica des del punt de vista de l'enginyeria en el context dels esmentats compromisos i dels objectius relacionats amb el canvi climàtic assenyalats per la Unió Europea.

Programa

9.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
- Josep Canós , degà del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya
- José Mª García Casasnovas , president de la Comissió d'Energia

9.15 h Taula institucional. Modera: Josep M. Serena, president de la Comissió de Medi Ambient

9.20 h COOP24- Katowice. Princpals conclusions mix energètic
Elvira Carles, presidenta de la Fundación Empresa y Clima

9.50 h Projecte Llei canvi climàtic i transició energètica
- Ministeri de Transició Ecològica (A confirmar)

10.25 h Llei catalana canvi climàtic i transició energètica. Pacte Nacional per a la transició energètica Proencat 2050
- Manel Torrent , director de l'ICAEN (Institut Català d'Energia)

11.00 h Cafè-Networking

11.30 h Taula rodona, presentació d'informes rellevants realitzats
Modera: José Mª García Casasnovas , president Comissió d'Energia dels EIC

11.35 h Informe Comissió d'experts Transició energètica: anàlisis i propostes per a la descarbonització
- José Mª Salas , membre del Comitè d'Experts

12.00 h Informe Deloitte: Una transició intel·ligent cap a un model energètic sostenible per Espanya el 2050.
- Joaquín Chico, senior manager coautor de l'informe

12.25 h El punt de vista d'un operador de "Mix energético": Endesa
- Eloi Ovejas, ENDESA

13.00 h Debat amb els assistents

13.45 h Conclusions i fi de la jornada
- Antoni Tahull, responsable de la Subcomissió Sector Elèctric
- Pere Palacín, director general d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya
- Jordi Renom, president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya

Organitzen: Comissió d'Energia i Comissió de Medi Ambient
Dates: Dijous, 24 de gener de 2019
Horari: A les 9 h a la seu dels EIC
Inscripcions col·legiats/associats      Inscripció general

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.