Jornades - Riscos en l'abús de l'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat

Riscos en l'abús de l'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat

Comissió: Comissió d'Acció Professional: Grup de Treball d'Il·luminació
Descripció: En els últims anys la il·luminació ha sofert un canvi tecnològic important: La inclusió de les làmpades LED ha permès millorar l'eficiència energètica de les fonts de llum tradicionals. També hi ha altres avantatges (el control de l'òptica, la reproducció cromàtica, la llarga vida...) que fan que la seva utilització suposi una millora potencial molt important en el servei lumínic i en les repercussions i els costos associats.

Tot i que això pot representar una disminució en la despesa econòmica, poden ocasionar perjudicis importants: manca de visibilitat, pèrdua de la vida útil dels sistemes, increment de la contaminació lumínica, infravaloració de sistemes de telegestió i costos de manteniment, etc..

En aquesta jornada es consideraran els diferents aspectes relacionats amb els diferents actors del sector de la il·luminació: projectistes, fabricants, laboratoris d'assaig, instal·ladors, administracions... S'analitzaran els punts més importants que influeixen en la implantació de la tecnologia, i fins a quin punt es pot aconseguir ser eficients en el disseny, la gestió i el control. Tot això, sense perjudicar altres aspectes essencials i prioritaris, com són els de la visió, qualitat dels sistemes, i les repercussions ambientals.

Programa
9:30-10:00 h Inauguració i introducció
Jordi Renom, president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Carlos Sierra Garriga, Universitat Politècnica de Catalunya
10:00-10:30 h Visió del projectista: El servei lumínic eficient al projecte d'il·luminació
Manuel Garcia Gil, coordinador del Grup de Treball d'Il·luminació dels EIC
10:30-11:00 h Visió de l'administració ambiental: L'equilibri entre l'eficiència energètica i l'ordenació ambiental de l'enllumenat exterior a Catalunya.
Sergi Paricio i Ferreró, Departament de Territori i Sostenibilitat- Generalitat de Catalunya
11:00-11:45 h Pausa
11:45-12:30 h Visió del fabricant de lluminàries: Condicions mínimes exigibles a sistemes lumínics, qualitats i garanties. Documents de referència oficials actualitzats.
Francisco Cavaller Galí, SALVI Lighting
Xavier Travería, Carandini
12:30-13:00 h Visió del laboratori: Consideracions d'assaig i problemes associats. Flicker, problemes amb la temperatura, efectes de radiació i anàlisi de l'eficàcia energètica.
Marc Ballbé, ASSELUM S.L.
13:00-13:30 h Visió transversal: Des del projecte, a la execució final en les Cotxeres de TMB de Roquetes.
Victor Boyer Lozano, ISTEM
13:30 Cloenda


Informació detallada
Dates: Dimecres, 16 de maig de 2018
Horari: A les 9.30 h a la seu dels EIC
  Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.

Document Descripció
Ponències Ponència Manuel Garcia Gil
Ponències Ponència Victor Boyer
Ponències Ponència Francisco Cavaller
Ponències Ponència Sergi Paricio
Ponència Ponència Marc Ballbé

Riscos en l'abús de l'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat

Descripció:
Riscos en l'abús de l'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat