Compliment de les previsions d'amortització de les instal.lacions: corrosió i rehabilitació de grans acumuladors d'ACS

Comissió: Conferències
Descripció:


Quan la Propietat o una ESE realitzen una inversió en les instal.lacions d'aigua d'un edifici, és fonamental que es compleixin les previsions d'amortització realitzades, el que es pot veure compromès per costos no previstos causats per la corrosió dels acumuladors d'ACS.

La corrosió de les instal.lacions d'un edifici és un fenomen que no només origina pèrdues de rendiment, fallades de subministrament i costos de reparació i substitució, sinó que en molts casos es tradueix en problemes sanitaris derivats de la disminució de la qualitat de l'aigua i dels riscos de proliferació de la legionel.la.

Per a disminuir els riscos de la legionel.la en les instal.lacions d'ACS, s'han d'inspeccionar, netejar i desinfectar els grans acumuladors anualment segons el RD 865/03. En aquestes inspeccions poden detectar-se processos de corrosió activa, davant els quals és important prendre les mesures adequades el més aviat possible.

La corrosió dels grans acumuladors existents d'ACS es pot frenar de manera eficaç mitjançant la protecció catòdica, que si s'instal.la i manté de forma adequada permet oferir garantia total contra la corrosió interna.

Davant acumuladors amb processos de corrosió actius existeixen dues possibilitats:

* Rehabilitar-los i instal.lar i mantenir correctament un sistema de protecció catòdica segons la Norma UNE-EN 12499 que freni el procés de corrosió i eviti la substitució dels acumuladors.

* Substituir-los per uns acumuladors nous que compleixin la Norma UNE 112076 i instal.lar i mantenir un sistema de protecció catòdica segons UNE-EN 12499.

En ambdós casos s'obtenen les mateixes garanties inicials de 10 anys contra la corrosió, ampliable al substituir els ànodes.

Consulta el programa fent clic aquí

Promoempresa
Dates: Dimarts, 26 de maig de 2015
Horari: De 18 a 20 hores a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, Barcelona.
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Ponència Sr. Adrià Gomila