Sessió informativa Informe d'Idoneïtat tècnica de l'Ajuntament de Barcelona

Comissió: Comissió d'Acció Professional
Descripció: El passat 1 d'octubre va entrar en vigor l'Ordenança reguladora del Procediments d'Intervenció Municipal en les Obres de l'Ajuntament de Barcelona, publicada al BOPB del dia 25/03/2011.

Aquesta estableix que la sol·licitud s'ha de fer telemàticament (per tant, és imprescindible disposar de signatura electrònica) i ha d'incorporar un informe d'idoneïtat tècnica elaborat pel col·legi professional, el qual disposarà de 15 dies per emetre'l.

El servei no tindrà cap cost addicional pel col·legiat ni pel titular, que només haurà d'abonar les taxes municipals al final del tràmit, en el cas que s'atorgui la llicència per part de l'Ajuntament.

Per tal d'informar-vos ampliament del procediment a seguir, la Comissió d'Acció Professional us convoca a aquesta sessió informativa a càrrec de Tomás Navarro, cap del servei de visats del Col·legi, amb la participació de Miquel García Sanjuan, director del servei d'actuació urbanística de l'Ajuntament de Barcelona.

La sessió és gratuïta.
Dates: Dimarts, 18 d'octubre de 2011
Horari: A les 16:00 hores a la seu dels EIC, Via Laietana, 39, 5a. planta, Barcelona
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.

Document Descripció
Ponència Informe d'idoneïtat tècnica de l'Ajuntament de Barcelona Documentació de la jornada