Fes-te!

Aportem valor a la teva carrera professional

La força del nostre col·lectiu rau en els 10.000 enginyers que amb noms i cognoms formen part de les nostres institucions.  Ens agradaria poder comptar amb tu.

 

Quines titulacions es poden vincular als EIC?

Titulacions pre-Bolònia

 • Enginyeria Industrial
 • Enginyeria Geològica
 • Enginyeria Química
 • Enginyeria d'Organització Industrial

>>IMPRESOS

Màsters Universitaris

 • Màster Universitari en Enginyeria Industrial (*)
 • Màster Universitari en Enginyeria Geològica (*)
 • Màster Universitari en Enginyeria Química (*)
 • Màster Universitari en Enginyeria d'Organització Industrial (*)
 • Màster Universitari de la Universitat de Girona: d'Erasmus Mundus European Master's in Vision and Robotics
 • Màsters Universitaris de la Universitat Politècnica de Catalunya:
  • Erasmus Mundus Master's Degreee in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE)
  • Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat
  • Ciència i Enginyeria de Materials
  • Automàtica i Robòtica (Master's Degree in Automatic Control and Robotics)
  • Enginyeria d'Automoció
  • Màster Internacional en Enginyeria de l'Energia
  • Enginyeria en Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial
  • Enginyeria Tèxtil i Paperera
  • Degreee in Nuclear Engineering
 • Màster Universitari de la Universitat Rovira i Virgili en Enginyeria Ambiental i sostenibilitat Energètica

 (*) de qualsevol universitat

>>IMPRESOS

Tens una de les titulacions anteriors i et vols inscriure? Clica AQUÍ

 

Altres Màsters i Graus en Enginyeria 

>>IMPRESOS

Socis Estudiants (estudiants d'enginyeria) 

>>IMPRESOS

Homologacions del títol