Fes-te de l'Associació!

ASSOCIA'T EN UN CLICK

Es poden inscriure a l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya:
 

  • Tots els enginyers amb titulació universitària de Grau o Màster
  • Títols d'enginyerisa anteriors al Pla Bolonya
  • Qualsevol títol universitari amb vinculació acreditada amb l'enginyeria i admès per la Junta Directiva dels EIC 

 

Documentació necessària per inscriure's

 

  1. Sol·licitud d'ingrés. Omple el formulari
  2. Fotocòpia del títol o del resguard que demostri que s'han abonat els drets
  3. Fotocòpia del DNI
  4. 1 fotografia de mida carnet

 

Si ets menor de 30 anys, has d’omplir també la Sol.licitud de prestacions vinculades a la quota col·legial. Descarrega't el formulariGaranties cobertes.

 

Aquesta documentació s'ha de remetre a secretaria@mail.eic.cat i enviar l'original signat per correu postal a  Via Laietana, 39.Att: Montse Padrós. 
Per a més informació: 93 502 90 84

Necessites més informació?

 

Contactar