Documents

Estudi sobre la problemàtica generada per la propagació d'incendis en façanes d'edificis

La façana és la pell de l’edifici, el sistema a través del qual es relaciona amb el medi exterior. Actua com a tancament, atenent a necessitats tant estructurals com estètiques i funcionals: impedir el pas de l’aigua i aïllar energèticament i acústicament.

...

Veure l'estudi

Observatori de l'Enginyeria

L’Observatori de l’Enginyeria és una iniciativa impulsada pels Enginyers Industrials de Catalunya i coliderada pel conjunt de col·legis i associacions d’enginyers de Catalunya, que compta, a més, amb la participació de les associacions empresarials, les universitats i altres entitats i institucions vinculades al món de l’enginyeria.

...

Veure l'estudi

Memòria anual 2018

En les darreres dècades la competitivitat empresarial i molt particularment en els sectors industrials, ha pivotat en un reconegut binomi: la innovació entesa com a un procés sistemàtic i la internacionalització.

La generalització global d’aquestes estratègies, les ha convertit de suficients a tan sols necessàries. Alhora, l’avanç en les tecnologies transversals de la mà de la connectivitat, d’una banda, i els efectes negatius del canvi climàtic generat per l’activitat humana, de l’altra, fa aparèixer noves claus de competitivitat: la transformació digital de les empreses i la sostenibilitat de l’activitat industrial. Eixos que prenen forma en la Indústria 4.0 i l’Economia Circular.

...

Veure la memòria