Junta directiva

 • Jordi Renom i Sotorra
  President
 • Ricardo Granados i García
  Vicepresident 2on
 • Olga Tomas i Huerva
  Secretària
 • Jordi Vericat i Vidal
  Interventor
 • Òscar Gimeno i Prats
  Delegat de serveis
 • Ginés Alarcón i Martínez
  Vocal
 • Carles Albà i Cortijo
  Vocal
 • Carla Crespán i Scotto
  Vocal
 • Santiago Montero i Homs
  Vocal
 • Miguel M. Obradors i Melcior
  Vocal