La història i els objectius

Història

 

Fundada el 8 de juny del 1863, l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya neix amb l'objectiu de fomentar el desenvolupament de l'enginyeria industrial a Catalunya, de defensar els drets dels professionals i de reivindicar les competències professionals que corresponen als enginyers.

 

El reconeixement de l'Associació i de la professió s'assoleix entorn del 1877 gràcies a la contribució que els enginyers fan a la societat, fonamentalment mitjançant la publicació i la difusió de treballs científics. Aquest reconeixement es posa de manifest especialment arran l'Exposició Universal de Barcelona del 1888 en què l'Associació organitza el Congrés Internacional d'Enginyeria.

 

Amb motiu dels treballs de preparació de l'Exposició Internacional del 1929 i de la transformació urbanística de la ciutat, l'Associació i els enginyers disposen d'un gran protagonisme i les seves opinions i propostes incideixen molt directament en els canvis que es produeixen aquells anys.

 

Objectius 

 

  • Organitzar serveis i activitats que coadjuvin en el desenvolupament professional i humà dels seus socis.
  • Cooperar amb la indústria i amb l'Administració.
  • Establir relacions amb entitats tècniques, científiques, culturals...
  • Desenvolupar tasques formatives mitjançant l'establiment d'acords de coordinació i de col·laboració amb les universitats politècniques i amb altres centres docents i culturals. També 'impulsar la creació de centres autònoms.
  • Editar llibres, revistes... per tal d'informar sobre els aspectes industrials, econòmics, tècnics i científics que són d'interès per a la professió.
  • Assessorar els poders públics sempre que és requerida per a aquesta funció.