Taula consultiva d'instal·lacions de protecció contra incendis.

Objectius

La TC-PCI vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions de protecció contra incendis, subjectes a reglament.

La Taula té com a objectius:

 • Compartir coneixements tècnics i experiències per resoldre dubtes i unificar criteris interpretatius i de treball. 
 • Proposar possibles revisions dels procediments administratius que afecten a les instal·lacions i als agents
 • Aportar informació estadística d'inspeccions i de nous registres d’instal·lacions de protecció contra incendis, així com dades relatives als agents que actuen en aquest àmbit.
 • Detectar necessitats de formació dels agents i promoure-les
 • Detectar necessitats d’actuacions de difusió – informació, i promoure-les
 • Obtenir indicadors d’incidents / accidents d’aquests tipus d’instal·lacions
 • Analitzar el sector des de l’òptica de noves amenaces i oportunitats

Funcionament

La TC-PCI es reuneix cada 4 mesos. La secretaria és alternant entre el COEIC i el CCETIC. Abans de cada la reunió es realitza una ponència de temes que interessen els membres de la taula.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Cada entitat membre de la Taula farà difusió dels acords adoptats.

L’accés a les reunions és restringit. Els membres de cada entitat traslladaran a la Taula les consultes de les persones dels col·lectius que representen.

La documentació treballada a la TC-PCI es troba en el següent enllaç: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/estadistiques/taules-consultives/

Integrants del grup

 • Generalitat de Catalunya
  • Sub-direcció General de Seguretat Industrial de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Coneixement.
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Lleida
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Terres de l'Ebre
 • Organismes de Control
  • Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT)
 • Col·lectius professionals
  • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
  • Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC)
 • Associacions, Gremis, Federacions, Patronals
 • Empreses del sector

Documents relacionats

Documents i Novetats

NOVETATS (Novembre 2023):

DOCUMENTACIÓ de la TC- PCI i d'altres Taules Consultives:

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/estadistiques/taules-consultives/

LEGISLACIÓ 

Legislació de seguretat industrial d'instal·lacions:

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS A WEBS OFICIALS:

Necessites més informació?

Contactar