TC- Gasos Combustibles, RITE i Fred Industrial

Totes les taules

Taula consultiva d'instal·lacions de Gasos Combustibles, d'instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i d'instal·lacions de Fred Industrial.

Objectius

La TC- Gasos Combustibles, RITE i Fred Industrial vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d'instal·lacions subjectes a reglament en els següents camps:

 • instal·lacions de Gasos Combustibles,
 • instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i
 • instal·lacions de Fred Industrial

La Taula té com a objectius:

 • Treballar aspectes i problemes d’interpretació de la normativa.
 • Crear grups tècnics reduïts per treballar temes específics
 • Proposar possibles revisions dels procediments administratius que afecten a les instal·lacions i als agents
 • Detectar necessitats de formació dels agents i promoure-les
 • Detectar necessitats d’actuacions de difusió – informació, i promoure-les
 • Obtenir indicadors d’incidents / accidents d’aquests tipus d’instal·lacions
 • Analitzar el sector des de l’òptica de noves amenaces i oportunitats

Funcionament

La TC- Gasos Combustibles, RITE i Fred Industrial es reuneix cada 4 mesos. La secretaria és alternant entre el COEIC i el CCETIC. Abans de cada la reunió es realitza una ponència de temes que interessen els membres de la taula.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Cada entitat membre de la Taula farà difusió dels acords adoptats.

L’accés a les reunions és restringit. Els membres de cada entitat traslladaran a la Taula les consultes de les persones dels col·lectius que representen.

La documentació treballada es troba en el següent enllaç: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/estadistiques/taules-consultives/

Integrants del grup

 • Generalitat de Catalunya
  • Sub-direcció General de Seguretat Industrial de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Coneixement.
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Lleida
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Terres de l'Ebre
 • Organismes de Control
  • Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT)
 • Col·lectius professionals
  • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
  • Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC)
 • Associacions, Gremis, Federacions, Patronals
  • Asociación de Empresas de Frío y Sus Tecnologías (AEFYT)
  • Associació de Frigoristes de Catalunya (ASFRICAT)
  • Associació Catalana de Tècnics en Energia, Climatització i Refrigeració (ACTECIR)
  • Federació catalana d'empreses instal·ladores (FEGICAT)
  • Foment del Treball Nacional
  • Gremi de Calefacció, climatització i ventilació (GCVAC)
  • Gremi d'instal·ladors de Girona
  • Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).

Documents relacionats

Documents i Novetats

NOVETATS (Novembre 2023):

Entrada en vigor el 28-11-23.  Engloba i uniformitza els criteris a aplicar per als diferents reglaments de seguretat d'instal·lacions. Conté una Instrucció Tècnica Addicional (ITA) per a cada tipologia d'instal·lacions. Deroga moltes instruccions.

 • Resolución de 28 de septiembre de 2023, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplía la relación de refrigerantes autorizados por el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas.
 • Nota informativa  Sobre el uso de refrigerantes no autorizados según lo dispuesto en el Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.

DOCUMENTACIÓ de la TC- Gasos Combustibles, RITE i Fred Industrial i d'altres Taules Consultives:

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/estadistiques/taules-consultives/

LEGISLACIÓ 

Legislació de seguretat industrial d'instal·lacions:

ENLLAÇOS A WEBS OFICIALS:

Generalitat de Catalunya - Departament d'Empresa i Treball - Seguretat industrial:

Ministerio de Industria:

Ministerio para la Transición Ecológica - Energía:

Necessites més informació?

Contactar