Taula consultiva d’Instal·lacions Elèctriques

Objectius

La TC-IE vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions elèctriques de baixa i d'alta tensió subjectes a reglament.

La Taula té com a objectius:

 • Treballar aspectes i problemes d’interpretació de la normativa.
 • Crear grups tècnics reduïts per treballar temes específics
 • Proposar possibles revisions dels procediments administratius que afecten a les instal·lacions i als agents
 • Detectar necessitats de formació dels agents i promoure-les
 • Detectar necessitats d’actuacions de difusió – informació, i promoure-les
 • Obtenir indicadors d’incidents / accidents d’aquests tipus d’instal·lacions
 • Analitzar el sector des de l’òptica de noves amenaces i oportunitats

Funcionament

La TC-IE es reuneix cada 4 mesos. La secretaria és alternant entre el COEIC i el CCETIC. Abans de cada la reunió es realitza una ponència de temes que interessen els membres de la taula.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Cada entitat membre de la Taula farà difusió dels acords adoptats.

L’accés a les reunions és restringit. Els membres de cada entitat traslladaran a la Taula les consultes de les persones dels col·lectius que representen.

La documentació treballada a la TC-IE es troba en el següent enllaç: http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/estadistiques/taules-consultives/

Integrants del grup

 • Generalitat de Catalunya:
  • Sub-direcció General de Seguretat Industrial de la Direcció General d'Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera del Departament d'Empresa i Coneixement.
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Girona
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Lleida
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Tarragona
   • Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació a Terres de l'Ebre
 • Agencia de l'Habitatge  de Catalunya
 • Organismes de Control
  • Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT)
 • Col·lectius professionals
  • Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC)
  • Consell de Col·legis d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya (CCETIC)
  • Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)
  • Consell de Col·legiats d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya (CCAATEEC)
 • Associacions, Gremis, Federacions, Patronals
  • Associació de Fabricants de Material Elèctric (AFME)
  • Asociación de Empresas Eléctricas (ASEME)
  • Asociación Electrotécnica Española (AEE)
  • Associació d'Organismes de Control de Catalunya (ASOCAT)
  • Sindicat de tècnics (TECNICAT)
  • Federació catalana d'empreses instal·ladores (FEGICAT)
  • Gremi d’Instal·ladors de Girona
  • Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire condicionat
  • Gremi instal·ladors de Terrassa i Comarca
 • Empreses del sector
  • ENEL
  • Estebanell Distribució
  • Eléctrica Caldense

Documents relacionats

Documents i Novetats

NOVETATS (Novembre 2023):

DOCUMENTACIÓ de la TC- IE i d'altres Taules Consultives:

http://empresa.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/seguretat-industrial/recursos/estadistiques/taules-consultives/

LEGISLACIÓ 

Legislació de seguretat industrial d'instal·lacions:

ALTRES ENLLAÇOS D'INTERÈS A WEBS OFICIALS:

Necessites més informació?

Contactar