Taula de debat i seguiment de criteris sobre les ordenances municipals de l’Ajuntament de Barcelona d’aplicació al règim d’activitats.

Objectius

La TASCOM vol ser un marc permanent de trobada de les parts que la integren que permeti compartir coneixements tècnics i experiència en matèria d'activitats regulades per les ordenances municipals d'aplicació al règim d'activitats.

Aquests objectius s'assoleixen mitjançant l'exercici de les següents funcions:

  1. Anàlisi de la normativa en matèria d'activitats segons totes les ordenances municipals de Barcelona d'aplicació al règim d'activitats.
  2. La formulació de propostes de les parts signants en aquesta matèria.

La formulació específica de propostes que ajudin a homogeneïtzar els criteris d'aplicació de la normativa vigent, en el desenvolupament de projectes tècnics.

Funcionament

La TASCOM es reuneix cada dos mesos. La secretaria és alternant entre el COEIC i el CETIB.

Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i la Taula determina la prioritat del seu tractament. Els acords adoptats els difonen el COEIC i el CETIB entre els seus col·lectius professionals a través dels mitjans habituals (circulars, revista, web,...) i l’Ajuntament de Barcelona al personal de l’administració municipal i de les EAC amb els mitjans al seu abast.

L’accés a les reunions és restringit. Els membres de cada entitat traslladen al GT les consultes de les persones dels col·lectius que representen.

Integrants del grup

- Ajuntament de Barcelona

- Col·legis professionals:

  • COEIC: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya.
    • Representants del COEIC: Jordi Guasch, Oscar Martínez i Ramon Pedra, membres de la Comissió d´Acció Professional.
    • Coordinador: Oriol Colell, enginyer de l’Àrea de Serveis.
  • CETIB: Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona.

Realitzacions

Des de la TASCOM, s’han tractat totes les consultes que han aportat els diferents membres en relació a l’aplicació i la interpretació de la normativa de les activitats: aparcaments, locals de concurrència pública.

Des de l’Ajuntament s’han generat circulars internes i fitxes, de les quals fan difusió a tots els districtes. Totes les novetats que l'Ajuntament publica i ens informa queden aquí recollides (plans especials i suspencions).

Documents relacionats

Plans especials (actualització març 2020)

General

Sarrià-Sant Gervasi

Ciutat Vella

Sants-Montjuïc

Gràcia

Sant Martí

Horta-Guinardó

Les Corts

Eixample

Sant Andreu

Nou Barris

Necessites més informació?

Contactar