Torna a Sala de Premsa

Seu

Via Laietana 39. Barcelona

Presidència - Jordi Renom

Deganat - Josep Canós

Delegació del Vallès

Indústria 18. Sabadell

Presidència - Francesc Figueras i Germán Palacín

Demarcació de Girona

Narcís Blanch 39 baixos. Girona

Presidència - Jaume Masgrau

Demarcació de Lleida

Ramon y Cajal, 4. Lleida

Presidència - Guillem Boira

Demarcació de Tarragona

Ntra. Senyora del Claustre, s/n Tarragona

Presidència - Luis Maestre i Fernando Torres