Torna a Sala de Premsa

Seu

Via Laietana 39. Barcelona

Presidència - Maria Salamero Sansalvadó

Deganat - Narcís Armengol Gelonch

Delegació del Vallès

Indústria 18. Sabadell

Presidència - Germán Palacín

Demarcació de la Catalunya Central

Pompeu Fabra, 7-13 2n. 4a. Manresa

Presidència - Salvador Arqué

Demarcació de Girona

Narcís Blanch 39 baixos. Girona

Presidència - Joaquim Reda

Demarcació de Lleida

Ramon y Cajal, 4. Lleida

Presidència - Guillem Boira

Demarcació de Tarragona

Ntra. Senyora del Claustre, s/n Tarragona

Presidència - Sergi Ramon i Fernando Torres