Finalització dels processos electorals

Proclamades electes les candidatures presentades

Atès que en els processos electorals endegats a l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC) i el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC) s’han presentat candidatures úniques a tots els òrgans sotmesos a elecció, les Meses Electorals han constatat la seva validesa i s’ha declarat la finalització dels processos