Alternativa al Règim de Treballadors Autònoms

Col·legiat/da (enginyer/a industrial), abans d’iniciar l’activitat per compte propi, has de decidir entre adherir-te al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social, o fer-te mutualista alternatiu al RETA. Descobreix quins avantatges tens en fer-te alternatiu/va!

Fes-te alternatiu/va al Règim de Treballadors Autònoms

I gaudeix dels avantatges que t'ofereix!

QUINES SÓN LES DIFERÈNCIES AMB LA SEGURETAT SOCIAL?

Les teves quotes serveixen per configurar el teu pla de cobertures.
Les teves quotes serveixen per pagar les pensions públiques actuals.
Personalitza les cobertures que més t'interessin.
No és personalitzable. Incrementes la teva cotització per a totes les cobertures en general.
Si exerceixes la doble activitat, les prestacions públiques se sumen a les de La Mútua.
Si exerceixes la doble activitat, la teva prestació pública econòmica està topada a un import.

Compatibilitza la pensió pública de jubilació amb l'activitat pel teu compte.

No pots compatibilitzar el 100% de la pensió pública de jubilació amb l'activitat pel teu compte.
Escull les persones beneficiàries de les teves prestacions.

No pots escollir les persones beneficiàries de les teves prestacions.

La gestió és privada i existeix un òrgan de control.
La gestió és pública i no existeix la capacitat de participar en la seva gestió.

Tu esculls l'import de les prestacions a favor del teu/teva cònjuge i fills/es.

Les prestacions de viudetat o orfandat són menors que la pensió pública de jubilació.

Quota mínima inferior a la Seguretat Social.

Quota mínima superior a La Mútua dels Enginyers.

PAQUET DE COBERTURES I NORMATIVA

Paquets segons la previsió de rendiments nets declarats

Paquet reduït

Informació legal

Normativa

Fiscalitat

FAQS

P: ÉS POSSIBLE DONAR-SE D'ALTA A LA MÚTUA SI VENS D'UNA ALTRA MUTUALITAT ALTERNATIVA?

R: Sí, és possible i es regeix pels pactes que hi hagi entre la mutualitat i el mutualista. La data d’alta a La Mútua dels Enginyers ha de ser anterior a la data de baixa de la mutualitat de procedència.


P: SI ATURO LA MEVA ACTIVITAT PROFESSIONAL COM A ENGINYER ESSENT BAIXA AL RETA I MÉS ENDAVANT VULL TORNAR A INICIAR L'ACTIVITAT, PODRÉ ALESHORES ADHERIR-ME A LA MÚTUA DELS ENGINYERS COM A ALTERNATIVA AL RETA?

R: Sí, sempre que el canvi de sistema de protecció no sigui la causa del cessament temporal de l’activitat.

P: SI TREBALLO PER COMPTE PROPI AMB LA MÚTUA COM A ALTERNATIVA AL RETA I M'INCORPORO TAMBÉ A UNA EMPRESA COM A ASSALARIAT, HI HAURÀ INCOMPATIBILITAT ENTRE PENSIONS?

R: Segons la normativa actual, les prestacions de La Mútua dels Enginyers són independents d'altres que li corresponguin per la inclusió de qualsevol règim de la Seguretat Social o altres sistemes privats de previsió, compatibles i no concurrents. És a dir, que no computen a efectes de límits legals establerts en les pensions públiques.


P: SI HE OPTAT PER LA MÚTUA COM A ALTERNATIVA AL RETA I DESITJO CONTRACTAR LABORALMENT A UN EMPLEAT, PUC DONAR-LO D'ALTA EN EL RÈGIM GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL?

R: No hi ha inconvenient en donar d'alta al treballador en la Seguretat Social.

VOLS MÉS INFORMACIÓ?